Agda PS Analys

Visualisera, analysera och följ upp
Förse dina beslutsfattare med bra underlag för att analysera verksamheten. Med Agda PS Analys får du ett Business Intelligence-verktyg anpassat för lön- & HR-avdelningen.

Varför ett BI-verktyg?

Sitter du varje månad och kämpar med statistiken som ska sammanställas?

Ska du svara på frågor om exempelvis antalet heltidstjänster, frånvarostatistik, åldersfördelningar, lönekostnader och arbetad tid? Vill du ha kontroll på den månatliga utvecklingen? Vill du jämföra resultat mot tidigare perioder?

Med det kraftfulla BI-verktyget Agda PS Analys är det enkelt att analysera, visualisera och följa upp data från ditt Agda PS. En god överblick över din personalstatistik gör att du kan fatta bra beslut.

Fördelar med Agda PS Analys 

 • Integrerat med ditt Agda PS
 • Kort implementeringstid med fördefinierade analyser
 • Enkelt att ta ut statistik löpande
 • Statistiken levereras efter samma förutsättningar varje månad
 • Enkelt att presentera resultatet i tydliga grafer
 • ”Drill down” från valfri nivå ner till enskilda personer/transaktioner
 • Processa stora volymer data på kort tid
 • Spara komplicerade urval
 • Spara till pdf eller exportera till excel
 • Lägg in kommentarer i diagrammen
 • Anpassat för mobila enheter

Enkel visualisering

Med Agda PS Analys kan du enkelt skapa visualiseringar av din data och se hur mönster och trender utvecklas med tiden.

IntegrationIntegration med Agda PS

Agda PS Analys är en molntjänst som är integrerad med Agda PS (anställda, transaktioner och behörighet).

BI-verktyget är ett bra komplement till rapportverktyget i
Agda PS.

RapporterArbeta med följande analyser 

 • Headcount och FTE - Räkna antalet anställda och heltidstjänster. Systemet tar hänsyn till sysselsättningsgrad, eventuell frånvaro och övertid.
 • Frånvaro - Ta enkelt och snabbt fram företagets frånvarostatistik t.ex. sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.
 • Lönekostnader - Analysera företagets alla lönekostnader.
 • Tid - Kontrollera och analysera transaktioner från Agda PS Tid och Förtroendetid.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du når oss även på
010-141 15 00 eller sales.enterpriseab@visma.com.


Kontakta oss

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.

JA, jag vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick eller uppdatera mina intresseområden genom prenumerationshanteraren.