Fokus på verksamheten, inte administration

HR-plus används idag av stora bolag och organisationer med höga krav på effektiva HR- och löneprocesser. Här läser du om hur några av dem upplever vårt samarbete.Attendo
Rosie Carlberg
Administrativ chef på Attendo

”HR-plus gör det möjligt att möta många olika krav"

Tusentals löner ska sättas av 400 chefer inom lika många verksamheter. Attendo ställer höga krav på HR- och personaladministrationen och har därför valt HR-plus.

Användarvänlighet, kvalitet och flexibilitet var avgörande när Attendo valde att använda HR-plus.

Upphandlingar styr vilka verksamheter vi tar över och vi måste snabbt hantera förändringar, säger Rosie Carlberg, administrativ chef på Attendo. Det gäller att det är lätt att göra rätt. Kvalitet är viktigt – vi måste få ut rätt löner i rätt tid. Flexibilitet är också viktigt eftersom vi har så vitt skilda verksamhete. HR-plus gör det möjligt att möta många olika krav.

Vilka funktioner i lösningen är primära för dig idag?

Lön är kärnan. Det måste bli rätt och det måste vara effektivt. Vi kan lita på HR-plus. Resa har gjort att vi kan skrota den manuella hanteringen av reseräkningar. Nu har vi infört digitala kvitton – det underlättar. Anställning är också en viktig funktion. Tidigare var det manuellt och i värsta fall tog ett anställningsärende månader. Idag är hanteringen automatiserad och det kan ske på en dag – med bättre kvalitet! Lönerevision är avgörande. Tusentals nya löner ska sättas och 400 chefer ska göra rätt. Utan HR-plus hade det inte gått, säger Rosie.

Ser du några utvecklingsmöjligheter med lösningen?

Vi vill gärna införa fler funktioner för mobilen eftersom organisationen är spridd och medarbetarna är rörliga under arbetsdagen, säger Rosie.


Praktikertjänst
Lena Sundin
HR Utvecklingsgrupp, Praktikertjänst

HR-plus effektiviserar för Praktikertjänst

Praktikertjänst behövde samla så många administrativa funktioner som möjligt i ett system. HR-plus har gjort vårdkoncernens löne- och personalarbete mer effektivt.

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat tand-, hälso- och sjukvård. 2 000 aktieägare är själva verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet och administrerar varje månad över 20 000 löner. Det kräver en stabil lönehantering samt möjligheter för de 9 000 medarbetarna att själva administrera sina uppgifter.

- När vi sökte löneleverantör stod det ganska snart klart att HR-plus var den bästa lösningen för vår verksamhet. Företaget var svenskt, systemet låg i framkant inom teknisk utveckling och personalen var både kompetent och engagerad, berättar Lena Sundin på avdelning HR Utvecklingsgrupp, Praktikertjänst.

Flera funktioner har tillkommit

Under de år som Praktikertjänst har använt systemet så har det utvecklats och utökats med nya funktioner. Idag används HR-plus för lönehantering, tidrapportering, personaladministration, kompetensutveckling, reseräkningar och som körjournal för tjänstebilar.

- Nyckelordet är effektivitet; både gällande de effektiviseringar som HR-plus har bidragit till på vår löne- och personalavdelning och den support och rådgivning vi har fått. Vi ville ha ett system som kunde samla så många administrativa funktioner som möjligt och det har vi hittat i HR-plus webb, säger Lena.

Praktikertjänst har nyligen börjat distribuera sina lönespecifikationer via Personalwebben i stället för att, som tidigare skriva ut dem på papper. Målet är att minska pappersförbrukningen och i framtiden sköta huvuddelen av löne- och personaladministrationen i Personalwebben.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Gäller det supportärenden?
Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community. 

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke