Tjänster för en ännu enklare jobbvardag

Som komplement till Visma Public Business Suite erbjuder vi flera kvalificerade tjänster. Vi går ett steg längre för att du ska få den allra bästa lösningen som passar din verksamhet.

Våra tjänster

 • Konsulttjänster

  Våra konsulttjänster hjälper dig att möta utmaningar och skapar mervärde för din verksamhet. Vi hjälper både till med “best practice"-implementeringar och anpassade lösningar.

  Visma Enterprise erbjuder

  • Dashboard som ger en snabb överblick av företagets ekonomiska situation och tillgång till viktig information i redovisningen.
  • Teknisk och affärsutvecklande HR- och ekonomiexpertis från en och samma leverantör.
  • Kontinuerliga förbättringar som möjliggör kostnadsbesparingar.
  • Hög kvalitet och säkerhet.
  • Praktiskt angreppsätt med fasindelad utveckling.
  • Tjänster baserade på kundens behov. Det kan vara organisations- och processförändringar, outsourcingprocesser eller effektiva IT-lösningar.
 • Lösningskonsulter och tekniska konsulter

  Våra erfarna konsulter ser till att ekonomi- och HR-lösningen stödjer din organisations processer. De hjälper även till att integrera lösningen med övriga system och rutiner inom organisationen.
  Våra integrationslösningar gör att du får en effektiv teknisk driftmiljö och informationsanvändning.

 • Ekonomioutsourcing

  Outsourca delar eller hela din ekonomiadministration till oss så tar vi hand om och utvecklar dina ekonomiprocesser. Support för ekonomiavdelning, chefer och medarbetare ingår. Ekonomioutsourcingen är standardiserad men kan också skräddarsys efter dina behov.

  Det ingår i ekonomioutsourcing

  • Webbaserad fakturalösning.
  • Inköpsorder till utbetalning. Vi stöder hela processflödet från lagd inköpsorder till utbetald faktura och avstämd reskontra.
  • Kundorder till inbetalning. Vi stöder hela processflödet från ordermottagning till inbetald faktura och avstämd reskontra.
  • Löpande redovisning. Vi erbjuder transaktionshantering, intern- och externredovisning, likviditetshantering, bokslut, hantering av skatter med mera.
 • Systemförvaltartjänster

  Visma Enterprise systemförvaltartjänster baseras på Service Level Agreements (SLA) som säkerställer effektiva och tydliga leveranser.

  Det ingår i systemförvaltartjänster

  • Underhåll och support.
  • Proaktiv samordning och hantering av förändringar.
  • Implementering av förändringar och småskalig utveckling.
  • Projektstöd.
  • Tjänstehantering.
 • Konsulter inom processutveckling och HR-strategi

  Vi erbjuder konkreta förbättringar och analyser som ger påtagliga resultat. Här kan du läsa om några exempel på processkonsulttjänster.

  Stöd för beslutsfattande

  • Nulägesanalyser och beslutsunderlag.
  • Förstudier och benchmark.
  • Realisering av förbättringar inom ekonomi-, löne- och HR-processer.

  Utveckling och implementering av strategiska HR-processer

  • Medarbetarutveckling.
  • Prestation- och kompetenshantering.
  • Ersättningsmodeller.
  • Karriär- och efterträdarplanering.
  • HR-planering och införande.

  Optimering och datorisering av administrativa HR-processer

  • Rekrytering.
  • Karriärhantering för personal.
  • Lönetjänster.
  • Tidshantering, resurs- och arbetsplanering samt schemaläggning.
  • Resehantering.
 • Projektledning och styrning vid förändringar

  Skicklig projektledning är nyckeln till framgångsrika projekt. Våra projektledare kan ta hand om allt från upphandlingsprojekt till stora förändringsprojekt. Vi ser till att nya metoder implementeras direkt så att förändringen får effekt.

  Vår projekthantering baseras på metoden PPS (Practical Project Steering). Metoden omfattas av

  • En väletablerad projekthanteringsmodell som innefattar en styrgrupp, projektgrupp och kontrollpunkter från projektstart till slutförande.
  • Mätbara resultat definieras för samtliga projektfaser.
  • Förändringshantering under projektet.
  • En systematisk och fasindelad utvecklingsmodell de nya metoder som skapats i projektet.

Vi hittar rätt sätt att jobba på

Målet med våra system är att förenkla och effektivisera din vardag. Med våra tjänster får du hjälp att hitta processer och arbetssätt som stödjer din organisations uppdrag.

Det blir lättare för dig att koppla strategiska mål till projekt inom HR och ekonomi. Du får också mer kostnadseffektivitet genom att använda dig av vår expertis inom lön, HR och ekonomisystem för offentlig verksamhet. 

Vi erbjuder allt från teknisk installation av våra system till applikationskonsulter som stödjer systemförvaltare med att anpassa system.

Vi utbildar dig!

Håll dig uppdaterad och förenkla din jobbvardag med våra kurser.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du når oss även på
010-141 15 00 eller sales.enterpriseab@visma.com.


Kontakta oss

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.

JA, jag vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick eller uppdatera mina intresseområden genom prenumerationshanteraren.