En skalbar lösning för varje roll

I en komplex organisation skiftar behoven mellan olika roller. Låt oss presentera hur Visma Public Business Suite underlättar jobbvardagen för utvalda funktioner i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

KSO är politiskt tillsatt och bär det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Via det gemensamma webbgränssnittet - Visma Window - följer hon enkelt upp politiska beslut i Stratsys. Tack vare att Stratsys är fullt integrerad med Vismas programportfölj uppdateras alla ändringar i budget och prognos med automatik.


HR-chef

HR-chefen

Vid införandet av digitala processer är HR-avdelningens omfattande administration en verklig vinnare. De skalbara modulerna i Visma Public Business Suite gör det enkelt att skräddarsy lösningen, så att den passar verksamheten. Via ett gemensamt gränssnitt är HR-chefen bara en knapptryckning ifrån all funktionalitet han behöver, oavsett om uppgiften gäller rekrytering, rapportering eller kommunikation till anställda. En fullt integrerad HR-lösning som hanterar alla delar i personalens livscykel - från anställning till avveckling - innebär kvalitetssäkrade processer, optimerade resurser och mer tid över till värdeskapande uppgifter.


Lönechef

Controllern

Kommunens komplexa verksamhetsstruktur är en utmaning, inte minst vad gäller arbetet med att planera, överblicka och styra den ekonomiska utvecklingen. Vismas fullt integrerade business suite gör det enkelt att få grepp om alla poster, inklusive inköp, avskrivningar och den allra viktigaste tillgången - personalen. Verktyget skapar även förutsättningar för en effektiv proccess för ekonomi och verksamhetsstyrning samt möjlighet att ge bättre stöd åt verksamhetsansvariga chefer. Samtidigt som digitala processer är avgörande för kommunens effektivitet, bidrar de till att säkerställa kvalitet samt att lagar och förordningar följs.


Ekonomichef

Mellanchefen

Mellanchefen är medarbetare, samtidigt som hen ansvarar för både personal och ekonomi. Oavsett om hen ska dokumentera ett medarbetarsamtal, rapportera budgetsiffror eller ansöka om friskvårdsbidrag för sin egen räkning, utgår alla uppgifter från ett och samma gränssnitt. Smarta digitala funktioner säkerställer att data blir korrekt registrerad vid exempelvis en nyrekrytering. Det underlättar användandet, säkerställer informationens kvalitet och ger ändamålsenliga beslutsunderlag samt minskar det administrativa arbetet.


Medarbetare

Medarbetaren

Alla medarbetare har möjlighet att rapportera sin tid, se lönebesked och på andra sätt administrera sig själva, direkt i mobilen. Nyanställda lär sig snabbt med hjälp av pedagogiska eLearning-filmer. En av Visma Public Business Suite styrkor är den rollbaserade behörighetsstyrningen. Den säkerställer att alla anställda alltid når relevanta funktioner på den nivå deras uppgifter kräver. Suiten rymmer även digitala verktyg som optimerar bemanningen, vilket ökar resursutnyttjandet och ger nöjdare personal.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du når oss även på
010-141 15 00 eller sales.enterpriseab@visma.com.


Kontakta oss

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter i syfte att identifiera mina intressen på sätt som beskrivs här och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.
JA, jag vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick eller uppdatera mina intresseområden genom prenumerationshanteraren.
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.