Affärslösningar som utgår från din verksamhet

Vi levererar affärslösningar som utgår från din organisations processer. Du kan göra allt i ett enda gränssnitt och får en enklare jobbvardag. Lösningarna är baserade på den senaste tekniken och vi blir din partner.

Fyra områden för bättre koll på ekonomin

I våra affärslösningar för offentlig verksamhet ingår fyra delar. Du bestämmer vilka du vill använda och vilka funktioner du vill ha. Vi levererar en standarduppsättning, som vi tillsammans anpassar för att matcha din verksamhet.

 • Redovisning och reskontra
 • Inköp och faktura
 • Budget och prognos
 • Beslutsstöd

Visste du att fler än 50 % av Sveriges kommuner sköter sin redovisning och administration av leverantörsfakturor med lösningar från Visma Enterprise?Redovisning och reskontra

Med Redovisning och reskontra får du effektiva ekonomiprocesser och ett enhetligt arbetssätt. Lösningen är processorienterad och funktionerna rollbaserade. Du får de bästa förutsättningar för effektiv ekonomistyrning och uppföljning.

Redovisning och reskontra kan enkelt anpassas till förändrade krav och tillgodoser organisationens behov av ekonomisk information.

Du får stöd för rapporter och analyser, hantering av tid och projekt, effektiv hantering av interna affärer samt anläggningar och investeringar. Ett enkelt analysverktyg ingår också där du kan ta fram analyser och rapporter utifrån organisationens ekonomimodell.

Inköp och faktura

Med Inköp och faktura förbättras styrningen och kontrollen av inköpsprocessen. Fakturahanteringen blir snabbare när manuella rutiner automatiseras och förenklas. Alla beställningar och fakturor hanteras i ett gemensamt gränssnitt.

Du får en effektiv hantering av kassaflödet genom att både fakturering och betalningsbevakning följer processer. Lösningen ger dig möjligheter till cirkulation och attest. Den är också ett stöd vid uppföljning och analysarbete för hög kvalitet i ekonomistyrningen.

Nedan kan du läsa mer om vår inköpslösning.Budget och prognos

Budget och prognos är ett effektivt stöd för budgetprocessen – från budget och prognoser till analyser. Du får ett enhetligt arbetssätt i organisationen.

Stor flexibilitet och funktionalitet ger goda möjligheter till lokala anpassningar. Hanteringen utförs i ett webbaserat gränssnitt där även personalbudget är integrerat i lösningen.

Fördelar

 • Enkel och enhetlig budgetprocess.
 • Flexibel och skalbar lösning.
 • Stödjer spridning av budget- och prognosarbete i organisationen.
 • Gemensamt gränssnitt för inrapportering och rapporter.
 • Många användningsområden.

Planerings- och beslutstöd

För att kunna fatta bra beslut är det viktigt att rätt information går till rätt person. Beslutsstödet ger dig det bästa underlaget för att ta beslut om framtiden. Överskådliga rapporter och grafer ger dig en bra bild av verksamheten och flaggar vid avvikelser.

Lösningen kan hämta in nyckeltal från både HR och ekonomi och är ett så kallat business warehouse – en informationsdatabas. Det är enkelt att lägga till information som kundenkäter och annan statistik. Det hjälper dig att se trender, sätta lokala mål eller jämföra enheter och totaler.

Program du kan lägga till i Planerings- och beslutstöd

 • Analysen

  Analysen är ett statistikprogram som omvandlar data till tabeller och diagram. Det kan till exempel vara bra vid enkätundersökningar och personalstatistik. En webbmodul ingår som gör att du enkelt kan publicera tabeller på webben.

 • Demografen

  Demografen är ett system för befolkningsstatistik där du tar fram tabeller och diagram från befolkningsregister. Till exempel kan du ta fram tabeller som visar folkmängdens sammansättning utifrån ålder eller kön. En webbmodul ingår som gör det enkelt att publicera och dela information.

 • Demos

  Demos är ett system för befolkningsprognoser. Här gör du prognoser för hela kommunen eller för delar av den. Resultatet visas i tabeller eller diagram och kan till exempel användas som beslutsunderlag inför budget. Dela information gör du snabbt med hjälp av en webbmodul.

Låt Visma Enterprise bli din partner

Visma Public Affärslösningar är webbaserade och enkelt utformade för att du ska kunna lägga tid på det du är bäst på – ditt jobb. Vi jobbar med kundstyrd utveckling där vi för en dialog med våra kunder.

Mer än 50 års erfarenhet gör att vi har en unik kunskap om våra kunders behov och förutsättningar. Affärslösningarna är en del av vårt helhetserbjudande för offentlig verksamhet Visma Public Business Suite.

Fördelar med att välja affärslösningar från oss

 • Du får ett helhetsstöd med ett tydligt användargränssnitt och en yta för administration.
 • Kan nås var du än är och med vilken enhet du vill (till exempel iPad eller smartphone).
 • Flexibelt – du väljer vilka delar du vill ha i systemet och det kan integreras med externa partners. Vi samarbetar till exempel med Stratsys och Microdata.
 • Det går snabbt att komma igång.
 • Systemet kan anpassas efter din verksamhet.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du når oss även på
010-141 15 00 eller sales.enterpriseab@visma.com.

Kontakta oss