Affärslösningar som utgår från dina processer

Säg ja till en enklare jobbvardag, där du gör allt i ett enda gränssnitt.

 Varannan kommun hanterar leverantörsfakturor med lösningar från Visma Enterprise

Brian Ye, dataanalytiker på Visma

Öka träffsäkerheten med databaserade beslut

Tänk dig att du går till vårdcentralen och blir erbjuden tre olika behandlingar, men att ingen kan säga vilken som passar bäst för dig. Det hade inte varit helt optimalt - eller hur? Som tur är händer det inte så ofta eftersom sjukvården i Sverige är evidensbaserad, det vill säga du får den behandling som vetenskaplig forskning bevisat vara den bästa. Detta förhållningssätt kan tillämpas med fördel i alla typer av verksamheter, inte bara vården.

– När du jobbar evidensbaserat både i beslut och operativt får du en ökad kontroll och bättre grund för att sätta de rätta strategierna, säger Brian Ye, dataanalytiker på Visma.

BI-verktyget Insikt Analys för Visma Affärslösningar förenklar möjligheten att arbeta evidensbaserat och förse hela organisationen med bra beslutsunderlag.

Läs mer  >>

Analys och BI

Du uppnår ökad kontroll, bättre beslutsunderlag och stor tidsbesparing, när organisationens chefer själva tar fram lättläst statistik för den egna avdelningen.

Insikts integration till Visma Affärslösningar gör det möjligt att vända och vrida på siffrorna och få information om enskilda fakturor med ett enkelt klick i Visma Window. Ett antal standardrapporter hjälper dig att snabbt komma igång. Om behov finns kan du successivt ansluta fler datakällor.

Ladda ner produktbladetInformationen hämtas från ett datalager som uppdateras varje natt

Tid och Projekt

Rättvisande kostnadsfördelning, bättre styrning av projekten och möjlighet att uppfylla ett vanligt krav i EU-finansierade projekt - är några av alla fördelar med Vismas Affärslösningar - Tid och Projekt. Den helintegrerade och mobila lösningen gör det enklare och mer flexibelt än någonsin att tidrapportera.

Vill du veta mer om Tid och Projekt?

Ladda ner produktbladet

Kvalitet i projektredovisningen

I ett projekt är det viktigt att överblicka, styra och följa upp utvecklingen. Det faktum att angivna budgetramar sällan följer kalenderåret ställer extra krav på redovisningen. 

  • enkel administration och tidrapportering
  • automatisk dataöverföring till ekonomisystemet
  • bättre styrning, uppföljning och analys av projekt
  • möjlighet att enkelt fakturera alla projektet
  • bättre nyckeltalsjämförelser

Sveriges främsta budgetverktyg

Visma Budget och Prognos ger ett kraftfullt stöd åt budget och andra ekonomiska processer i offentlig verksamhet. Via det gemensamma webbgränssnittet Visma Window - får de en sammanhållen bild av ekonomi- och verksamhetsstyrningen under hela året.

budget och prognos

Effektivisera din ekonomi- och verksamhetsstyrning genom att digitalisera alla processer i årshjulet.

Hosting

Säker drift med hjälp av våra experter

Vill du slippa tänka på tekniken? Saknar du rätt teknisk kompetens? Önskar du en kostnadseffektiv och tillgänglig drifttjänst?

För säkerhetens skull är det klokt att överlåta drift och förvaltning av Affärslösningar åt dem som kan systemet bäst. Då sänker du dessutom kostnaderna samtidigt som du får en helt bekymmersfri lösning.

Mer om Hosting

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Gäller det supportärenden?
Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community. 

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke