Affärslösningar som utgår från dina processer

Säg ja till en enklare jobbvardag, där du gör allt i ett enda gränssnitt.

Fem områden för bättre koll på ekonomin

Vi anpassar Visma Affärslösningar efter din verksamhet. Använd bara de delar och funktioner som du verkligen behöver.

 • Redovisning och reskontra
 • E-handel
 • Tid och projekt
 • Budget och prognos
 • Analys och business intelligence
Bättre koll på ekonomin

 Varannan kommun hanterar leverantörsfakturor med lösningar från Visma Enterprise


Redovisning

Redovisning och reskontra

Med Redovisning och reskontra får du effektiva ekonomiprocesser och ett enhetligt arbetssätt. Lösningen är processorienterad och funktionerna rollbaserade. Du får de bästa förutsättningar för effektiv ekonomistyrning och uppföljning.

Redovisning och reskontra kan enkelt anpassas till förändrade krav och tillgodoser organisationens behov av ekonomisk information.

Du får stöd för rapporter och analyser, hantering av tid och projekt, effektiv hantering av interna affärer samt anläggningar och investeringar. Ett enkelt analysverktyg ingår också där du kan ta fram analyser och rapporter utifrån organisationens ekonomimodell.

Inköp och faktura

Med Inköp och faktura förbättras styrningen och kontrollen av inköpsprocessen. Fakturahanteringen blir snabbare när manuella rutiner automatiseras och förenklas. Alla beställningar och fakturor hanteras i ett gemensamt gränssnitt.

Du får en effektiv hantering av kassaflödet genom att både fakturering och betalningsbevakning följer processer. Lösningen ger dig möjligheter till cirkulation och attest. Den är också ett stöd vid uppföljning och analysarbete för hög kvalitet i ekonomistyrningen.

Nedan kan du läsa mer om vår inköpslösning.Tid och Projekt

Rättvisande kostnadsfördelning, bättre styrning av projekten och möjlighet att uppfylla ett vanligt krav i EU-finansierade projekt - är några av alla fördelar med Vismas Affärslösningar - Tid och Projekt. Den helintegrerade och mobila lösningen gör det enklare och mer flexibelt än någonsin att tidrapportera.

Vill du veta mer om Tid och Projekt?

Ladda ner produktbladet

Kvalitet i projektredovisningen

I ett projekt är det viktigt att överblicka, styra och följa upp utvecklingen. Det faktum att angivna budgetramar sällan följer kalenderåret ställer extra krav på redovisningen. 

 • enkel administration och tidrapportering
 • automatisk dataöverföring till ekonomisystemet
 • bättre styrning, uppföljning och analys av projekt
 • möjlighet att enkelt fakturera alla projektet
 • bättre nyckeltalsjämförelser

Budget och Prognos

Budget och Prognos är ett effektivt stöd för budgetprocessen – från budget och prognoser till analyser. Du får ett enhetligt arbetssätt i organisationen.

Stor flexibilitet och funktionalitet ger goda möjligheter till lokala anpassningar. Hanteringen utförs i ett webbaserat gränssnitt där även personalbudget är integrerat i lösningen.

Integrationen till Stratsys är ytterligare en förklaring till att över hälften av alla svenska kommuner använder Budget och Prognos. Läs mer om det i produktbladet nedan.

Ladda ner produktbladet

Fördelar

 • Enkel och enhetlig budgetprocess.
 • Flexibel och skalbar lösning.
 • Stödjer spridning av budget- och prognosarbete i organisationen.
 • Gemensamt gränssnitt för inrapportering och rapporter.
 • Många användningsområden.

Sveriges främsta budgetverktyg

Visma Budget och Prognos ger ett kraftfullt stöd åt budget och andra ekonomiska processer i offentlig verksamhet. Via det gemensamma webbgränssnittet Visma Window - får de en sammanhållen bild av ekonomi- och verksamhetsstyrningen under hela året.

budget och prognos

Effektivisera din ekonomi- och verksamhetsstyrning genom att digitalisera alla processer i årshjulet.

Analys och BI

Du uppnår ökad kontroll, bättre beslutsunderlag och stor tidsbesparing, när organisationens chefer själva tar fram lättläst statistik för den egna avdelningen.

Insikts integration till Visma Affärslösningar gör det möjligt att vända och vrida på siffrorna och få information om enskilda fakturor med ett enkelt klick i Visma Window. Ett antal standardrapporter hjälper dig att snabbt komma igång. Om behov finns kan du successivt ansluta fler datakällor.

Ladda ner produktbladetInformationen hämtas från ett datalager som uppdateras varje natt

Brian Ye, dataanalytiker på Visma

Öka träffsäkerheten med databaserade beslut

änk dig att du går till vårdcentralen och blir erbjuden tre olika behandlingar, men att ingen kan säga vilken som passar bäst för dig. Det hade inte varit helt optimalt - eller hur? Som tur är händer det inte så ofta eftersom sjukvården i Sverige är evidensbaserad, det vill säga du får den behandling som vetenskaplig forskning bevisat vara den bästa. Detta förhållningssätt kan tillämpas med fördel i alla typer av verksamheter, inte bara vården.

– När du jobbar evidensbaserat både i beslut och operativt får du en ökad kontroll och bättre grund för att sätta de rätta strategierna, säger Brian Ye, dataanalytiker på Visma.

BI-verktyget Insikt Analys för Visma Affärslösningar förenklar möjligheten att arbeta evidensbaserat och förse hela organisationen med bra beslutsunderlag.

Läs mer  >>

Låt Visma Enterprise bli din partner

Visma Public Affärslösningar är webbaserade och enkelt utformade för att du ska kunna lägga tid på det du är bäst på – ditt jobb. Vi jobbar med kundstyrd utveckling där vi för en dialog med våra kunder.

Mer än 50 års erfarenhet gör att vi har en unik kunskap om våra kunders behov och förutsättningar. Affärslösningarna är en del av vårt helhetserbjudande för offentlig verksamhet Visma Public Business Suite.

Fördelar med att välja affärslösningar från oss

 • Du får ett helhetsstöd med ett tydligt användargränssnitt och en yta för administration.
 • Kan nås var du än är och med vilken enhet du vill (till exempel iPad eller smartphone).
 • Flexibelt – du väljer vilka delar du vill ha i systemet och det kan integreras med externa partners. Vi samarbetar till exempel med Stratsys och MicroData.
 • Det går snabbt att komma igång.
 • Systemet kan anpassas efter din verksamhet.

Hosting

Säker drift med hjälp av våra experter

Vill du slippa tänka på tekniken? Saknar du rätt teknisk kompetens? Önskar du en kostnadseffektiv och tillgänglig drifttjänst?

För säkerhetens skull är det klokt att överlåta drift och förvaltning av Affärslösningar åt dem som kan systemet bäst. Då sänker du dessutom kostnaderna samtidigt som du får en helt bekymmersfri lösning.

Mer om Hosting

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att effektivisera arbetet och få mer tid över till kärnverksamheten? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Gäller det supportärenden?
Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community. 

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.