Kompetent drift och systemförvaltning

Moderna, multifunktionella system kräver kvalificerad drift och förvaltning. Vismas Saas-tjänst för Affärslösningar och Personec P ger dig en säker lösning som inte kostar skjortan. Detta eftersom du delar på kostnaden för hårdvaran och bara betalar för den hjälp du verkligen behöver.

IT-säkerhet

Så arbetar Visma för kundernas säkerhet

Visma Enterprise roll som ledande drift-/cloudleverantör innebär att vi har förtroendet att hantera en av våra kunders viktigaste tillgångar - deras data. Det är ett stort ansvar och därför är fullgod säkerhet ett absolut krav med högsta prioritet för oss. Med anledning av den senaste tidens debatt kring IT-säkerhet, vill vi informera om hur vårt kontinuerliga säkerhetsarbete ser ut. Som kund till Visma Enterprise ska du alltid vara trygg med att din data är i säkra händer!

Vismas Trust Centre har vi samlat information utifrån olika säkerhetsaspekter. Här hittar du svaren på var data lagras, hur vi skyddar data från cyberattacker och mycket mer. Vismas Privacy Statement beskriver våra riktlinjer för hantering och skydd av personuppgifter.

Redan kund? Läs mer om Vismas säkerhet i Communityn (du behöver vara inloggad):

Till Communityn

En fullt skalbar SaaS-tjänst

Vismas lösning för drift och systemförvaltning är anpassningsbar i flera steg. Valbara tilläggstjänster ökar din valfrihet ytterligare.

Klicka på respektive tjänst nedan för att läsa mer om den.

• Teknisk drift

Den tekniska miljön omhändertas kontinuerligt med övervakning, backuptagning etc
Integrationstjänst för filöverföring mellan interna system och till externa företag och myndigheter

• Applikation

Tillgång till applikationen via internet och via Citrix-klienter.
Applikationen uppdateras kontinuerligt med förändringar/förbättringar via regelbundna uppgraderingar. Applikationen sätts upp enligt beprövad standard.
Det generella tabellverket uppdateras kontinuerligt med centrala lag-/avtalsförändringar.

• Visma Window

Tillgång till användargränssnittet Visma Window, beprövad standarduppsättning.

• Support

Tillgång till Vismas kundservicewebb med bland annat tillgång till driftinformation.

Extra - rekommenderat tillvalspaket

• Egen testmiljö

Tillgång till egen testmiljö

• Driftplanering - årligen

Framtagning av driftplan
Uppsättning av körschema i driftkalendariet

• Huvudutbetalning 1 gång/månad

Definitiv lönebearbetning/kontering Verkställa löneresultat
Skapa och skicka bankfil
Skapa och skicka ekonomifil, totalfil/detaljfil
Skapa och skicka ekonomifil, löneknappen

• Månatliga bearbetningar

Export/import utdata
Skapa Konjunkturlönestatistik till SCB (kunden levererar filerna)
Skapa och skicka SCB Sjuklönerapport
Bearbeta och verkställa Arbetstidsjournal
Bearbeta LAS
Bearbeta semesterskuld till utdata
Tömma av loggar i Neptune

• Dagliga bearbetningar

Prel lönebearbetning/kontering
Tidtransar Självservice
Prenumerationer Självservice
Avisering till Försäkringskassan (2-3 ggr/vecka)
Meddelandehantering

• Årsbearbetningar

Skapa Novemberstatistik till SKL
Kontrolluppgift
Semesteromställning (3 ggr/år)

• Tabellunderhåll

Inställningar för SCB-statistik
Inställningar för SCB Sjuklönerapport
Inställningar för Novemberstatistik till SKL (ej verksamhetskoder)
Inställningar för Kontrolluppgift

• Extrautbetalning (vid behov)

• Ferie/uppehåll (2 ggr/år)

Beräkna ferielön
Beräkna sysselsättningsgrad uppehållsanställda

• Retro (vid behov)

Retrobearbetning
Rensa urval retro

• Historiktömning (vid behov)

Genomgång av förutsättningar för tömning
Bearbeta historik, tömning och rensning

• Förhandling (vid behov)

Exportera förhandlingsunderlag
Importera förhandlingsresultat

• Tabellunderhåll

Inställningar i Orsaksgruppstabell, KPA- och SPP-tabeller
Uppbyggnad och underhåll av styrparametrar (olika tjänster efter behov)

• Underhåll av Neptune

Underhålla roller (funktionsgrupper, användargrupper) samt organisationsgrupper
Underhålla webconfig-inställningar

• Bygga lokala kontroller

Utföra överenskomna kvalitetskontroller och utplock Skapa kundspecifika utplock

• Bygga retromallar

• Loggning

Underhålla inställningar för loggning

• Lokala tabeller

Underhålla lokala tabeller

• Organisationsförändringar

Stöd vid större organisationsförändringar, datumbryt i organisationsträdet, fytt av personal etc

• Rapporter

Skapa kundspecifika rapporter i Personec Utdata

• Rutiner, riktlinjer

Lägga upp rutinbeskrivningar, riktlinjer för rapportering, lathundar etc (pris per uppdrag)

• Exempel på övriga tjänster

E-learning 
Extra överföring av Löneknappen 
Extra bearbetning av LAS 
Inläsning av script 
Ytterligare integrationer 
Uppdatering av testdatabas 
Test av sigillnyckel

Tilläggstjänster - systemförvalta bolag

• Alternativ 1

Definitiv lönebearbetning/kontering
Verkställa löneresultat
Skapa bankfil
Skapa ekonomifil
Export/import utdata
Kontrolluppgift
Semesteromställning

• Alternativ 2

Samma bearbetningar som alt 1 och dessutom:
Avisering till Försäkringskassan
Bearbeta och verkställa Arbetstidsjournal
Bearbeta LAS
Extralön

• Alternativ 3

Samma bearbetningar som alt 2 och dessutom:
Tidtransar Självservice
Prenumerationer Självservice
Bearbeta semesterskuld till utdata

Extra förstärkning

Verksamhetens behov skiftar och ibland uppstår tillfällen då du behöver extra förstärkning och spetskompetens. Som ett komplement till vår lösning för drift och systemförvaltning erbjuder vi flera tjänster som ytterligare stärker din organisation.

Tabelltjänst

Låt Visma hantera arbetet med tabelluppdateringarna!
Tabelluppdatering (exklusive SCB-statistiken som hanteras separat). För närvarande sker tabelluppdateringar
7 gånger/år.

Kort förstudie behövs för att komma igång:

 • Tekniska förutsättningar
 • Gemensamt arbetsmöte för att gå igenom tjänstens innehåll
 • Definiera ansvar och roller
 • Specificera åtkomst och lagring av filer
 • Definiera kontaktytor och samarbetsformer
 • Dokumentation

Konsultuppdrag

Exempel på konsultuppdrag:

 • Processkartläggning
 • Kvalitetssäkring / Granskning av datakvalitet
 • Stöd vid årsskifteshantering
 • Rutiner, riktlinjer
 • Loggning
 • Lokala kontroller
 • Underhåll av HR Fönster/Visma Window
 • Historiktömning
 • Underhåll av Neptune
 • Stöd vid organisationsförändringar/datumbryt
 • Analys av automatiseringsmöjligheter.
 • Driftplanering/uppsättning av driftschema
 • M.m.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du når oss även på
010-141 15 00 eller sales.enterpriseab@visma.com.


Kontakta oss

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.

JA, jag vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick eller uppdatera mina intresseområden genom prenumerationshanteraren.