Kompetent drift och systemförvaltning

Säkerhet är ett starkt skäl till att låta våra experter sköta driften av dina verksamhetskritiska system.


En säker och bekymmersfri lösning

Moderna, multifunktionella system kräver kvalificerad drift och förvaltning. Genom att överlåta ansvaret av Affärslösningar och Personec P åt våra experter, slipper du tekniska bekymmer. Istället får du en tillgänglig och kostnadseffektiv Saas-tjänst, som du enklare kan budgetera kostnaden för.


Kompetent hosting av Affärslösningar dygnet runt

Har du svårt att rekrytera rätt teknisk kompetens? Vill du sänka kommunens IT-kostnader? Skälen varierar till varför en kommun lämnar över ansvaret för drift och systemförvaltning på Visma. Oavsett vilket, får de garanterad drift av Affärslösningar dygnet-runt och tillgång till gränssnittet Visma Window. Klicka här nedan, för en komplett beskrivning av drifttjänstens innehåll.

Klicka på tjänsten för att läsa mer.

• Tillgång till applikation

• Teknisk drift

Kontinuerligt underhåll och övervakning av driftmiljö, databas, applikation och integration.
Drift av applikationen 24/7/365.
Backup-tagning.
Program- och versionsuppdateringar två ggr/år.
- Teknisk uppgradering ingår.
- Verifiering av standardfunktionalitet ingår.
- Verifiering av affärskonsult på plats tillkommer mot extra kostnad.
- Utbildning tillkommer mot extra kostnad.

• Visma Window

Tillgång till användargränssnittet Visma Window.

Hosting av Personec P - en fullt skalbar SaaS-tjänst

Vismas lösning för drift och systemförvaltning av Personec P är anpassningsbar i flera steg. Valbara tilläggstjänster ökar din valfrihet ytterligare.

Klicka på respektive tjänst, för att läsa om vad de innebär.

• Teknisk drift

Den tekniska miljön omhändertas kontinuerligt med övervakning, backuptagning etc
Integrationstjänst för filöverföring mellan interna system och till externa företag och myndigheter

• Applikation

Tillgång till applikationen via internet och via Citrix-klienter.
Applikationen uppdateras kontinuerligt med förändringar/förbättringar via regelbundna uppgraderingar.
Applikationen sätts upp enligt beprövad standard.
Det generella tabellverket uppdateras kontinuerligt med centrala lag-/avtalsförändringar.

• Visma Window

Tillgång till användargränssnittet Visma Window, beprövad standarduppsättning.

• Support

Tillgång till Vismas kundservicewebb med bland annat tillgång till driftinformation.

Extra - rekommenderat tillvalspaket

• Egen testmiljö

Tillgång till egen testmiljö.

• Driftplanering - årligen

Framtagning av driftplan.
Uppsättning av körschema i driftkalendariet.

• Huvudutbetalning 1 gång/månad

Definitiv lönebearbetning/kontering.
Verkställa löneresultat.
Skapa och skicka bankfil. 
Skapa och skicka ekonomifil, totalfil/detaljfil. 
Skapa och skicka ekonomifil, löneknappen.

• Månatliga bearbetningar

Export/import utdata. 
Skapa Konjunkturlönestatistik till SCB (kunden levererar filerna). 
Skapa och skicka SCB Sjuklönerapport. 
Bearbeta och verkställa Arbetstidsjournal. 
Bearbeta LAS. 
Bearbeta semesterskuld till utdata. 
Tömma av loggar i Neptune.

• Dagliga bearbetningar

Prel lönebearbetning/kontering. 
Tidtransar Självservice. 
Prenumerationer Självservice. 
Avisering till Försäkringskassan (2-3 ggr/vecka). 
Meddelandehantering.

• Årsbearbetningar

Skapa Novemberstatistik till SKL. 
Kontrolluppgift. 
Semesteromställning (3 ggr/år).

• Tabellunderhåll

Inställningar för SCB-statistik. 
Inställningar för SCB Sjuklönerapport. 
Inställningar för Novemberstatistik till SKL (ej verksamhetskoder). 
Inställningar för Kontrolluppgift.

• Extrautbetalning (vid behov)

• Ferie/uppehåll (2 ggr/år)

Beräkna ferielön. 
Beräkna sysselsättningsgrad uppehållsanställda.

• Retro (vid behov)

Retrobearbetning. 
Rensa urval retro.

• Historiktömning (vid behov)

Genomgång av förutsättningar för tömning. 
Bearbeta historik, tömning och rensning.

• Förhandling (vid behov)

Exportera förhandlingsunderlag. 
Importera förhandlingsresultat.

• Tabellunderhåll

Inställningar i Orsaksgruppstabell, KPA- och SPP-tabeller. 
Uppbyggnad och underhåll av styrparametrar (olika tjänster efter behov).

• Underhåll av Neptune

Underhålla roller (funktionsgrupper, användargrupper) samt organisationsgrupper. 
Underhålla webconfig-inställningar.

• Bygga lokala kontroller

Utföra överenskomna kvalitetskontroller och utplock Skapa kundspecifika utplock.

• Bygga retromallar

• Loggning

Underhålla inställningar för loggning.

• Lokala tabeller

Underhålla lokala tabeller.

• Organisationsförändringar

Stöd vid större organisationsförändringar, datumbryt i organisationsträdet, fytt av personal etc.

• Rapporter

Skapa kundspecifika rapporter i Personec Utdata.

• Rutiner, riktlinjer

Lägga upp rutinbeskrivningar, riktlinjer för rapportering, lathundar etc (pris per uppdrag).

• Exempel på övriga tjänster

E-learning.
Extra överföring av Löneknappen. 
Extra bearbetning av LAS. 
Inläsning av script. 
Ytterligare integrationer. 
Uppdatering av testdatabas. 
Test av sigillnyckel.

Tilläggstjänster - systemförvalta bolag

• Alternativ 1

Definitiv lönebearbetning/kontering. 
Verkställa löneresultat. 
Skapa bankfil. 
Skapa ekonomifil. 
Export/import utdata. 
Kontrolluppgift.
Semesteromställning.

• Alternativ 2

Samma bearbetningar som alt 1 och dessutom:
Avisering till Försäkringskassan. 
Bearbeta och verkställa Arbetstidsjournal. 
Bearbeta LAS. 
Extralön.

• Alternativ 3

Samma bearbetningar som alt 2 och dessutom:
Tidtransar Självservice. 
Prenumerationer Självservice. 
Bearbeta semesterskuld till utdata.

Extra förstärkning med tabelltjänst

Som ett komplement till vår lösning för drift och systemförvaltning erbjuder vi tjänster som ytterligare stärker din organisation. Till exempel kan du låta Visma hantera arbetet med tabelluppdateringar.

Kort förstudie behövs för att komma igång:

  • Tekniska förutsättningar
  • Gemensamt arbetsmöte för att gå igenom tjänstens innehåll
  • Definiera ansvar och roller
  • Specificera åtkomst och lagring av filer
  • Definiera kontaktytor och samarbetsformer
  • Dokumentation

IT-säkerhet

Så arbetar Visma för din säkerhet

Visma Enterprise roll som ledande drift-/cloudleverantör innebär att vi har förtroendet att hantera en av våra kunders viktigaste tillgångar - deras data. Det är ett stort ansvar och därför är fullgod säkerhet ett absolut krav med högsta prioritet för oss. Med anledning av den senaste tidens debatt kring IT-säkerhet, vill vi informera om hur vårt kontinuerliga säkerhetsarbete ser ut. Som kund till Visma Enterprise ska du alltid vara trygg med att din data är i säkra händer!

Vismas Trust Centre har vi samlat information utifrån olika säkerhetsaspekter. Här hittar du svaren på var data lagras, hur vi skyddar data från cyberattacker och mycket mer. Vismas Privacy Statement beskriver våra riktlinjer för hantering och skydd av personuppgifter.

Redan kund? Läs mer om Vismas säkerhet i Communityn (du behöver vara inloggad):

Till Communityn


IT-säkerhet

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du når oss även på
010-141 15 00 eller sales.enterpriseab@visma.com.


Kontakta oss

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och jag är medveten om att mitt samtycke kan återkallas när som helst.

JA, jag vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden. Jag är medveten om att jag, när som helst, kan avanmäla mig från sådana utskick eller uppdatera mina intresseområden genom prenumerationshanteraren.