Våra kunder

Företag som effektiviserat sin ekonomiadministration med oss 

Vår kärnkund är stora företag och organisationer med många användare, omfattande transaktionsvolymer och behov av flexibilitet i flera dimensioner. Detta gäller både Visma Control och Visma Control Edge. 

Våra kunder återfinns främst inom branscher som fastighet, hotell och konferens, industri och transport, kultur och media, offentlig sektor, skogsindustri, bank och finans, försäkring, energi, branschorganisationer samt teknik och it. Här är några av dem.

Flexibilitet i flera dimensioner gör att Control Edge passar branscher som:

Fastighetsbolag - Hotell & konferens - Industri och transport - Kultur & media - Offentlig sektor - Skogsindustri - Bank, finans och försäkring  - Energi - Fackförbund & branschorganisationer - Hälso- och sjukvård - Säkerhet & bevakning - Teknik & IT