UX-design

Användarupplevelse handlar om att göra dina kunder nöjda

Ge dina kunder den bästa upplevelsen

Våra kunder är bara nöjda om deras kunder är nöjda. Därför har vi ett team specialister i UX- och UI som är helt fokuserade på att göra din webbutik användarvänlig och optimerad till sin fulla potential.

 

Varför besöker kunderna din webbsida

Det är frågan du måste ställa dig om du vill att din webbutik ska bli en succé. Lyssna på dina kunder och upptäck hur de använder din webbsida, vad de har för förväntningar och hur du kan hjälpa dem att uppfylla sina förväntningar. Våra UX-experter kan rekommendera lämplig design och utveckla en webbsida så att den är attraktiv, engagerande och behåller dina kunder

 

Vi hjälper dig att vara dig själv

Varje webbutik är unik, och varje kundkrets är unik. Något som fungerar för någon annan kanske är helt fel för dig. Vi testar och optimerar alla lösningar, skräddarsyr dem för dina kunder. På detta sätt kan du bygga upp dina kunders förtroende för dig, de uppskattar varje köpupplevelse, och de återkommer om och om igen.

 

Vänliga råd

Du kan fråga oss om allt. Vi har expertisen inom UX och UI, och vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper. Med workshops, gemensam kreativitet och möten samarbetar vi med dig för att hitta rätt design för din verksamhet och dina kunder.

Analys: metoden som ligger bakom UX-magin

Analysering ligger i centrum av UX-design och hela processen, eftersom varje steg tas utifrån dess resultat. Innan vi påbörjar ett nytt projekt tar vi reda på mängden och omfattningen av analyser att utföra. Sedan skräddarsyr vi dem till projektets behov och budget. Med andra ord så analyserar vi inte i onödan. Vi utför två typer av analyser: företagsanalys och användaranalys.

Företagsanalys

Först fastställer vi företagsstrategier, behov och mål. Vi intervjuar ägare/intressenter och utför en jämförelse med konkurrensen – vilka era konkurrenter är, vad de är bra på, hur du kan bli bättre.

 

Användaranalys

Härnäst analyserar vi dina kunder, deras behov och förväntningar när de besöker din webbsida. Vi gör detta med hjälp av webbsideanalyser, användarintervjuer och frågeformulär. Med resultaten i hand kan vi skapa fiktiva användare med olika användarprofiler. Med hjälp av dessa kan vi fokusera på era kunders behov.

 

Tydlig planering

Innan vi påbörjar processen lägger vi upp en tydlig plan. Denna kan bestå av:

 

Kartläggning av användarnas väg på sidan

Vi gör en visuell kartläggning av alla steg dina användare tar, hur de använder och tar sig fram på webbsidan, från första besöket till utcheckning.

 

Informationens arkitektur 

Vi planerar en struktur för din webbsida som är logisk och användarvänlig.

 

Funktionell specifikation

Vi planerar noggrant vilka funktioner som är nödvändiga för din webbsida, och vilka som inte är det.

 

Användartest

Vi testar alla lösningar med hjälp av riktiga människor för att se hur de använder sidan.

 

Från stomme till perfektion

Innan vi implementerar en design bygger vi upp en stomme baserad på dina preferenser. På så sätt kan du se exakt hur allt fungerar och hur det ser ut. Vi implementerar ingenting förrän det är helt perfekt.

 

Implementering

Efter den grundliga analysen och när planeringsfasen är avslutad kan våra utvecklare göra allt verkligt. Din sida blir tillgänglig för hela världen.

 

Hur vi ökar din konvertering och förbättrar kundupplevelsen

Vi hjälper dig att optimera din webbutik vid varje steg med följande metoder:

 

Heat maps och inspelningar

Vad ser dina kunder när de besöker din hemsida? Vad missar de, och hur långt scrollar de? Heat maps och inspelningar kan ge oss värdefull information om hur engagerade dina kunder blir av din webbutik och var de blicka fläckarna och flaskhalsarna är.

 

Google Analytics

Datainsamlingens gudfader Google Analytics är ett enastående verktyg för att förstå dina kunder. Ibland kan det dock vara otympligt och förvirrande att sila fram relevant information i den enorma mängden data som verktyget samlar in. Vi ger dig råd om vilka rapporter som är relevanta för dig, och hur du bäst kan använda insamlad data för optimering.

 

Verklighetbaserad analys

För riktigt granulär data går vi direkt till dina kunder och frågar dem hur de använder din webbsida, varför de använder den och vilka deras förväntningar är. Varför besökte de sidan idag utan att köpa något? Hur kan vi förbättra öppettider? Vi vet vilka frågor som är viktiga att ställa vid rätt tidpunkt för att vi på bästa sätt ska kunna förstå dina kunder och skapa en bättre upplevelse för dem.

 

A/B testning

A/B testning är inte bara för CTA-färger och liknande. Det kan också testa värdepropositioner och användarvänlighet. Borde du ha fyra produkter i samma rad på en kategorisida, eller bara tre? Vi kan ta reda på detta när allt är på plats och utveckla A/B-test för dina behov.

 

PolarCore

Visma Digital Commerce utvecklar och driver en av de mest använda designramarna för Magento: PolarCore. Det här ramverket har använts i tusentals webbutiker baserade på Magento, inklusive alla våra 350 Magento-kunder. PolarCore är optimerad för UX och SEO samt är skräddarsydd efter dina behov.

 

Optimering

Vi söker efter trender, senaste forskningen och upptäckterna inom optimering. Vi samarbetar även med flera internationella experter så att vi kan leverera världsbäst CRO.