Apotek Hjärtat

 Mångårigt samarbete och etablerade modeller

Kontakt

I samband med avregleringen av apoteksmarknaden 2009 var Visma Consulting först med att erbjuda receptexpedieringssystem till de flera av de nyetablerade apoteken. Vi bidrog även med andra leveranser inom IT-området såsom projekt, utveckling och förvaltning av IT-system hos apoteksaktörerna. Det djupaste samarbetet inom apoteksområdet har vi sedan dess med Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtat hade från start en strategi att snabbt bygga en ny organisation och implementera stödjande IT-system. Visma blev redan i uppbyggnadsfasen Apotek Hjärtats helhetsleverantör av IT, och detta samarbete har fördjupats och utvecklats under åren.

Visma Consulting har en gedigen kunskap kring apoteksmarknaden. Redan innan avregleringen levererade vi under många år applikationsförvaltning till dåvarande Apoteket.

En nyckel till framgång är att Visma Consulting baserar vårt arbete på vår utvecklingsmodell och vår förvaltningsmodell. Dessa ramverk ger kontinuitet i arbetet, från utvecklingsprojektet och in i förvaltningsfasen, och med dem som bas kan vi möta kundens förväntningar och behov på ett kreativt men ändå stabilt sätt.

Projekt

Apotek Hjärtats receptexpedieringsprojekt inleddes med kravställning i början av 2010. Utrullningen av det nya systemet påbörjades våren 2010 och fortsatte under sommaren. I februari 2011 var receptexpedieringssystemet i drift på Apotek Hjärtats samtliga 260 apotek.

Detta projekt utsågs till Årets IT-projekt 2011 av IDG. ”Med en helt ny IT-infrastruktur har Apotek Hjärtat tagit ett strategiskt viktigt steg från konkurrenterna”, skrev IDG. 

Förutom själva receptexpedieringen omfattade projektet ett stort antal integrationer, bl a till Visma Business, BI-systemet Cognos och E-hälsomyndigheten.

E-handelsprojektet inleddes 2013. Apotek Hjärtat var pionjär bland de privata apoteksaktörerna inom området e-handel. Hösten 2014 lanserades den nya e-handelslösningen som idag är en av Apotek Hjärtats viktigaste försäljningskanaler. Lösningen gjorde det möjligt för Apotek Hjärtat att tillämpa sin multikanalstrategi samt införa en bättre artikelhantering (PIM).

En utmaning i e-handelsprojektet var, utöver själva e-handelsplattformen, de många integrationerna med olika system, bl a receptexpedieringssystemet och CRM-systemet samt med FASS, E-hälsomyndigheten m fl. Visma Consultings förmåga att visa handlingskraft och koordinera olika leverantörer sattes många gånger på prov. 

Flexibilitet och en lösningsorienterad attityd är två egenskaper hos Visma Consulting som möjliggjorde dessa två projekts genomförande. Båda projekten var extremt integrationsintensiva vilket krävde särskild kompetens. Att ha verksamhetskunskap och arbeta kundnära var viktigt liksom att vi konsekvent tillämpade projektstyrningsmetoden PPS och Visma Consultings utvecklingsmodell.

Förvaltning

Visma Consulting har idag ansvar för förvaltningen av Apotek Hjärtats e-handelsplattform, externwebb och intranät samt för AD-förvaltningen. Vi arbetar i kundteam utifrån Visma Consultings förvaltningsmodell som bygger på beprövade och effektiva metoder, processer och verktyg. Modellen är mycket uppskattad av våra kunder, då den kombinerar ordning och reda med flexibilitet gentemot våra kunder. För Apotek Hjärtat erbjuder vi hela förvaltningskedjan, från 1st line support klockan 7-22 till test. Vår förvaltning baseras på ITIL och vi har tillgång till ett flertal verktyg och processer som stödjer våra leveranser, t ex TFS, Redmine, Reqtest, OTRS.

Styrkan med vår utvecklingsmodell och vår förvaltningsmodell är att de täcker in helheten, från utvecklings- och införandeprojekt till förvaltning och vidareutveckling. Det gör att våra kundteam har en god kunskap om förutsättningarna för uppdraget och förståelse för beställarens behov. På Apotek Hjärtat har vi dessutom samma beställare för förvaltning och projekt, vilket skapar en effektiv samverkan och möjliggör en rörlig och snabbfotad förvaltning.

E-consulting

Visma Consulting levererar även expertkonsulter till Apotek Hjärtat för att förstärka den IT-nära verksamhetsutvecklingen. Utgångspunkten för Apotek Hjärtat har varit att samarbeta med en leverantör som har både kompetens och verksamhetskunnande och som snabbt kan stötta IT-verksamheten när behov uppstår. 

Vi har bl a varit delprojektledare för en IT-lösning för uppstart av ett nytt dotterbolag för distribution. Uppdraget innebar införande av nya processer med tillhörande IT-stöd för ekonomi, integrationer, order m m. 

Vi har även varit arkitekter för att integrera ICA:s och Apotek Hjärtats CRM-projekt för att göra en gemensam lojalitetslösning möjlig. Vi har bidragit med IT-arkitekt och rådgivare för programmet för IT-integrationen mellan ICA och Apotek Hjärtat, vilket omfattat byte av ekonomisystem, HR, personal, flytt av huvudkontor, integration av IT-miljöer samt konvertering av Cura-apoteken till Apotek Hjärtat. Vi har vidare tagit fram en Disaster Recoverylösning för Apotek Hjärtat.

Utöver projekt och förvaltning levererar vi expertkonsulter för utredningar och verksamhetsstöd samt projektledning. Vi tillhandahåller också teknisk projektledning i IT-projekt.

Om Visma Consulting och AD&AM

Visma Consulting är sedan 2010 en del av Vismakoncernen. Visma Consulting har över 1 miljard NOK i omsättning. Mer än 1.000 personer arbetar för Visma Consulting i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Litauen.

AD&AM är det affärsområde inom Visma Consulting Sverige som har förvaltning och utveckling av verksamhetskritiska system som huvudinriktning. Vår styrka är att vi kombinerar hög teknisk kompetens med kunskap om kundernas verksamhet. Vi har gedigen erfarenhet av komplexa projekt och sätter en ära i att vara både lösningsorienterade och flexibla. Den inställning som genomsyrar Visma Consultings arbete är “We make it work”.

Kontakta mig gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig så berättar jag mer.


010-141 25 14

Niklas Brännström, kundansvarig

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke