Personalhandboken ökar er trygghet och handlingskraft

Öka handlingskraften och minska administrationen med en effektiv digital personalhandbok anpassad till aktuella lagar och regler.

Spara tid och öka er effektivitet

Låt personalhandboken bli grunden för en effektiv intern kommunikation. Skapa en digital personalhandbok med kvalitetssäkrade texter, dokument och mallar. På så sätt ökar du tryggheten hos medarbetarna och effektiviserar er administration. En bra utformad personalhandbok blir navet i organisationens interna kommunikation. För att hjälpa dig i ditt arbete har vi tagit fram tre smarta och lättanvända verktyg.

Medarbetarportalen – en självklar källa för information

Medarbetarportalen är en heltäckande portallösning som innehåller färdigskrivna texter, dokument och mallar inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Medarbetarportalen passar alla typer av organisationer som vill underlätta sin interna kommunikation. Den kan anpassas till kommunala, privata och kyrkliga verksamheter och även innehålla aktuellt kollektivavtal.

Läs mer om medarbetarportalen

 

Chefsportalen – för trygga och tydliga chefer

Chefsportalen är skräddarsydd för era chefer och verksamhetsansvariga. Riktlinjer och rutiner kring personalfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljö finns pedagogiskt beskrivet i Chefsportalen.

Med Chefsportalen skapar ni ett effektivt chefsstöd. Med portalen följer tillgång till färdiga dokument, mallar och blanketter för bland annat policyer, ersättningar och ansökningar att använda i verksamheten.

Lägg till information som riktar sig till cheferna

 

Handboksguiden – vägen till en komplett personalinformation

Behöver du hjälp med att komma igång med din personalhandbok eller era personalsidor i ert intranät? Eller har du redan en personalhandbok som du nästan glömt bort eller som är svår att hålla uppdaterad?

Handboksguiden ger dig verktyg och stöd för arbetet med er personalinformation. Den innehåller bland annat nyheter om regeländringar, texter, mallar, dokument, förslag på innehållsstruktur och gör-så-här guider som hjälper dig att skapa en komplett och ständigt aktuell personalhandbok.

Läs hur Handboksguiden kan effektivisera ditt arbete

 

Varför är det viktigt med en personalhandbok?

Risken för att felaktig information sprids minskar när alla chefer och medarbetare har samma informationskälla. En personalhandbok beskriver de lagar, regler och rutiner som gäller för alla i er organisation. Den innehåller gemensamma blanketter och mallar som effektiviserar de administrativa flödena.

Anställda kan i lugn och ro läsa information om sin anställning utan att behöva fråga sin chef. Samtidigt kan cheferna ta trygga beslut och hänvisa till avsnitt i personalhandboken när frågor trots allt dyker upp.

Viktiga områden i personalhandboken

En komplett personalhandbok består av många delar. Här är några av de områden som ofta efterfrågas och som ingår i alla våra verktyg, tillsammans med mycket annat:

64_research-red.svg

Personalrutiner

Får jag flexa vid läkarbesök? Ska jag logga ut från datorn så fort jag lämnar skrivbordet? Tydlighet och detaljer är viktiga för att alla ska veta vad man bör – och inte bör – göra på arbetsplatsen.

64_research-red.svg

Arbetstid

Många arbetsplatser erbjuder både flextid och distansarbete, men räknas restid som arbetstid? Här får medarbetaren svar på när man har rätt till rast, hur lång dygnsvilan måste vara och vilka helgdagar som är arbetsfria.

64_research-red.svg

Semester

Semesterberäkning kan vara komplicerad, men här finns all information som krävs för att förstå både sparade dagar och förskottssemester enligt semesterlagen. Välj tillägget “anpassa för kommun” för beräkning enligt Allmänna bestämmelser.

64_research-red.svg

Sjukdom

Rutiner för sjukfrånvaro sparar tid för både chefer, medarbetare och löneadministratörer. Här finns riktlinjer för vad medarbetaren ska göra beroende på antalet sjukdagar samt hur sjuklön beräknas och betalas ut.

64_research-red.svg

Löner och förmåner

Förutom lön erbjuder många arbetsgivare olika typer av förmåner till sina anställda. Oavsett om medarbetaren undrar över löneväxling, tjänstebil eller friskvårdsbidrag, finns färdiga exempeltexter som beskriver just detta.

64_research-red.svg

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet hör till verksamhetens dagliga arbete. Kapitlet hanterar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Rutiner vid kränkande särbehandling och hur stress hanteras är två viktiga exempel.

Olofsson-Bil_Maud.png"Min kontakt på Visma Draftit har varit så bra och supporten är fantastisk!"

Maud Jacobsson, personalchef på Olofsson Bil om Medarbetarportalen

Kontakta oss för ett rådgivande samtal