HR Expert - för säkra och trygga beslut inom arbetsrätt

Som verksam inom HR är du organisationens expert och förväntas ha svaret på allas frågor om alltifrån systematiskt arbetsmiljöarbete till arbetsrätt. Det ställer krav på dig att konstant vara uppdaterad och agera snabbt. HR Expert består av tre grundstenar: handböcker inom arbetsrätt och arbetsmiljö, juridisk frågeservice och ett omfattande dokumentarkiv.

Kontakta mig för en visning av HR Expert

HR Expert på mindre än 2 minuter!

  • Hur kan verktyget underlätta din yrkesvardag?
  • Visuell bild av verktyget
  • Användbara funktioner

Kontakta oss för en personlig visning av verktyget