Ett praktiskt stöd som hjälper dig att tolka socialtjänstlagen

I en hektisk vardag kan snabba svar göra stor skillnad. Du ska sätta individens behov i centrum, och då blir varje beslut viktigt. Därför finns vårt digitala kompetensstöd som hjälper dig att tolka socialtjänstlagen - alltid nära till hands och alltid enkel att förstå. 

Med Social Expert får du ett tryggt juridiskt stöd i processer och tolkningar av aktuella lagar och regler. Oavsett om du arbetar med barn och unga, familjerätt, funktionsstöd eller äldreomsorg, får du ett beslutsstöd i det löpande arbetet.

Smidig inloggning med SSO

Visma Draftit erbjuder SSO (Single Sign On) för alla produkter. Vi använder oss av Vismas gemensamma inloggningslösning Visma Connect för SSO, en säker och verifierad lösning.

Omvärldsbevakning och lättläst juridik för flera yrkesroller

Med Social Expert har du inte bara ett juridiskt stöd med lättläst juridik. Du har också löpande omvärldsbevakning både i verktyget och direkt till din inkorg. Med en bred palett av information passar Social Expert som dagligt stöd för socialchefer, verksamhetschefer och handläggare, både inom privata och offentliga verksamheter.


Känn dig trygg med att du är uppdaterad på vad som gäller så att du kan kommunicera rätt information till dina medarbetare.

Socialtjänstlagen - bara en av flera relevanta regelverk där vi kan stötta ert arbete

Hos oss är du alltid uppdaterad på allt från nya lagändringar, ny viktig rättspraxis, dokumentmallar och hur du ska tolka aktuell lagstiftning inom flera områden.

64_book-purple.svg

Socialtjänstens grunder

Det här kapitlet går igenom socialtjänstens grunder. Här får du en överblick av vad socialnämnden, socialförvaltningen och socialtjänsten har för ansvarsområden.

64_organization4-purple.svg

Kommunens ansvar

Behandlar ansvar i olika situationer när flera kommuner är eller kommer att bli berörda av ett ärendes handläggning. Även frågor om avtalssamverkan mellan kommuner, samverkan mellan kommuner, landsting och berörda statliga myndigheter tas upp.

64_snap_template-purple.svg

Familjerätt

Kommunerna har många uppgifter inom familjerätten. De ansvarar bland annat för att utreda och fastställa föräldraskap och att hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge som rör barn till separerade föräldrar. Även att bedriva familjerådgivning är kommunernas ansvar enligt socialtjänstlagen.

64_baby-purple.svg

Barn och unga

Utredningsarbete med barn och unga är en lagstadgad verksamhet inom socialtjänsten. Arbetet syftar till att ge barn och unga och deras familjer stöd och hjälp genom olika insatser. Central lagstiftning förutom socialtjänstlagen är: lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och barnkonventionen.

64_lifestyle-purple.svg

Funktionsstöd

Den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till funktionsstöd. Stödet styrs antingen utifrån lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Stärk er kompetens med vår grundkurs i LSS.

64_purchase_order3-purple.svg

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som prövas månadsvis utifrån en persons ekonomiska förhållanden. Stödet är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och är tänkt att ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå.

64_health_insurance-purple.svg

Äldreomsorg

Det huvudsakliga ansvaret för äldreomsorgen i Sverige ligger på kommunerna. I kommunal äldreomsorg ingår främst hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd och boende för äldre.

64_locked_file-purple.svg

Offentlighet och sekretess

Integritetsskyddet, vilket i detta fall handlar om den enskildes möjlighet att kontrollera och begränsa tillgång till dennes privata information, är av central betydelse för socialtjänsten och dess förtroende hos allmänheten.

64_clock4-purple.svg

Kris och beredskap

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för att samordna arbetet med att utveckla den svenska krisberedskapen. Det här gör MSB tillsammans med regioner, kommuner, myndigheter och olika organisationer.

Ekero-kommun_Tatjana.png

"Jag upplever Social Expert som ett bra och modernt verktyg som ger stöd i det löpande arbetet, både för mig som chef och för handläggare."

Tatjana Glinwood, chef på enheten för personer med funktionsnedsättning i Ekerö Kommun om Social Expert

64_collaboration-purple.svg

Fråga experten om socialrätt och praxis!

I frågebanken har våra experter svarat på ett stort antal vanliga frågor så att du snabbt och enkelt kan hitta precis den information du behöver. Skulle du mot förmodan inte hitta svaret i handboken eller den omfattande frågebanken, finns också funktionen Fråga expert där du direkt i verktyget kan fråga våra kunniga experter med skriftligt svar inom tre arbetsdagar.

Boka demo

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.