Del i HR Expert PRO:  Arbetsrättsnytt

Detta är en webbinariumserie som endast ingår för dig som har vår produkt HR Expert PRO.

Det kommer ständigt nya AD-domar och lagförslag. Har du koll på hur det påverkar din organisation i praktiken?

I din roll som HR och/eller chef med personalansvar eller fackligt förtroendevald behöver du vara uppdaterad på arbetsrättsområdet då det hela tiden kommer nya rättsfall och olika arbetsrättsliga utredningar och lagförslag.

I en serie av webbinarium kommer vår expert Georg Frick löpande att lyfta viktiga arbetsrättsliga domar, utredningar och lagförslag - så att du kan känna dig trygg i hur ni tolkar och använder informationen i ert arbete.

Detta får du med Arbetsrättsnytt:

  • Live-webbinarium med möjlighet att ställa frågor.
  • Fri tillgång till inspelningarna.
  • Presentations- och extramaterial i efterhand.