Håll dig uppdaterad varje månad med Arbetsrättsnytt!

Det kommer ständigt nya AD-domar och lagförslag. Har du koll på hur det påverkar din organisation i praktiken?

I din roll som HR och/eller chef med personalansvar eller fackligt förtroendevald behöver du vara uppdaterad på arbetsrättsområdet då det hela tiden kommer nya rättsfall och olika arbetsrättsliga utredningar och lagförslag.

I en serie av webbinarium kommer vår expert Georg Frick varje månad att lyfta viktiga arbetsrättsliga domar, utredningar och lagförslag - så att du kan känna dig trygg i hur ni tolkar och använder informationen i ert arbete.

Detta får du med Arbetsrättsnytt:

  • Live-webbinarium med möjlighet att ställa frågor.
  • Fri tillgång till inspelningarna.
  • Presentations- och extramaterial i efterhand.
  • Arbetsrättsnytt sänds 9 tillfällen per år.

Priset är 5 900 kronor exkl moms. För dig som redan har HR Expert blir kostnaden 2 000 kronor exkl moms för 12 månader.

Nästa

När du köper Arbetsrättsnytt godkänner du Draftit AB:s tjänsteavtal.