kunskap-video-medarbetarportal.png

Demovisning av Medarbetarportalen

Samla all intern information på en plats!

Se hur ni kan förbättra er interna kommunikation med hjälp av vår Medarbetarportal. Med samlade dokument, riktlinjer och policys på en plats sparar HR-avdelningen tid och medarbetarna hittar all information enkelt i portalen.