kunskap-video-hr-expert.png

Demovisning av HR Expert - ett kompetensstöd för arbetsrätt

Få en visning av HR Expert, ett kompetensstöd för HR som är framtagen i nära samarbete med jurister. Förenklade lagtexter kompletteras med arbetsrättsliga processer, nyheter, dokumentmallar och mycket mer.

Verktyget sätter lagstiftningen i ett sammanhang, så att du kan förstå och applicera juridiken i praktiken!