uppsagning-avsked-las-shape-faktablad.svg

Uppsägning och avsked enligt reglerna i LAS

Det är sällan som uppsägningar, eller i värsta fall avsked, förknippas med något positivt. Det är därför det är så viktigt att känna till hur LAS reglerar processen när en anställning upphör. Lagstiftningen skiljer sig något beroende på om arbetsgivaren avslutar anställningen på saklig grund, eller om arbetstagaren lämnar in en egen uppsägning. Dessutom är reglerna olika beroende på anställningsform.

Få koll på följande områden inför att en anställning upphör:

  • Avsked eller uppsägning på saklig grund, vad är skillnaden?

  • Hur lång uppsägningstid har man rätt till?

  • Anställningsform: Tillsvidare, provanställning & tidsbegränsad anställning

  • Vad händer om jag som arbetsgivare bryter mot LAS?