rattssaker-handlaggning-av-barn-och-unga-shape-faktablad.svg

Rättssäker handläggning av barn och unga

I Sverige utgår barns rättigheter från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. När det gäller barns rättigheter omfattas alla verksamheter där barn berörs. Som handläggare är det viktigt att:

  • alltid se barnets situation genom ett barnperspektiv
  • alltid ta reda på vad som är bäst för barnet.

Detta faktabladet beskriver vad som är viktigt för att upprätthålla en rättssäker handläggning av ärenden som rör barn och unga.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.