policy-distansarbete-shape-faktablad.svg

Dokumentmall: Policy för distansarbete

Dokumentmallen kan användas som underlag för att ta fram en policy för distansarbete. Policyn är särskilt aktuell i nuläget under pågående pandemi men kommer även framöver vara viktig eftersom många verksamheter förväntas ha en större andel hemarbete även efter pandemin.

Fyll i formuläret för att ladda ner dokumentet!