Kompetensplanering-vård-shape-faktablad.svg

Kompetensplanering inom vård och omsorg

Arbete inom vård och omsorg innebär en hög press både på chefer och medarbetare där utförandet spelar stor roll för patienters och brukares hälsa. Både nyanställda och mer erfarna medarbetare kan behöva lära sig nytt eller fräscha upp sina kunskaper, vilket med fördel bör göras med hjälp av en kompetensplan. 

I detta faktablad får du veta mer om: 

  • Hur en kompetensplan bör utformas
  • Områden som bör ingå
  • Prioriteringar vid kompetensutveckling
  • Utvärdering av kompetensplan

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.