Kostnadsfria webbinarium | Journalföring och patientsäkerhet

Journalföring kan vara utmanande för många verksamheter i vård- och omsorgssektorn. Samtidigt är det ett helt centralt område för både chefer och medarbetare att vara insatta i. 

Webbinariet fokuserar på kraven på journalföring och hur journalföringen påverkar patientsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö. Under webbinariet kommer vi bland annat att beröra: 

  • Lagstiftningen kring journalföring -  vad personalen är skyldig att göra samt hur verksamhetens skyldigheter ser ut.
  • Värdet av en välfungerande journalföring samt utmaningar sett till att få till en sådan.
  • Vad ska egentligen finnas i journalen?
  • Vad ska medarbetaren/verksamheten göra om journalföringen brister?
  • Journalföring i relation till integritetslagstiftning.

Välj mellan nedanstående datum:

  • Måndag 3 oktober kl.12.00-12.45
  • Torsdag 6 oktober kl. 09.30-10.15
  • Onsdag 12 oktober kl. 09.30-10.15
Välj datum