gdpr-klausul-anstallda-shape-faktablad.svg

Dokumentmall: GDPR-klausul för anställda

Dokumentet innehåller exempel på en klausul rörande arbetsgivarens behandling av arbetstagarens personuppgifter. Klausulen kan användas som ett komplement i till exempel ett anställningsavtal.

Fyll i formuläret för att ladda ner dokumentet!