kunskap-video-arbetsmiljö-incident.png

Demovisning av Arbetsmiljö Incident - hantera och förebygg kränkningar och incidenter på din arbetsplats

Arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsgivaren, men arbetsmiljön påverkar såklart alla. Hantera och förbättra arbetsmiljön i er organisation med hjälp av Arbetsmiljö Incident.

I webbinariet går vi igenom alla steg i processen - från anmälan till uppföljning. 

 

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke