Anställningsavtal-mall-shape.svg

Dokumentmall: Anställningsavtal

Dokumentmallen kan användas som underlag för att ta fram ett anställningsavtal för tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Fyll i formuläret för att ladda ner dokumentet!