allmanna-villkor-tjansteforsaljning-shape-faktablad.svg

Dokumentmall: Allmänna villkor för tjänsteförsäljning

Dokumentet är en checklista som fungerar som stöd för dig när du tar fram allmänna villkor för försäljning av tjänster. Motsvarande checklista finns för varuförsäljning.

Fyll i formuläret för att ladda ner dokumentet!