Kvalitetsarbete i skola och förskola

Det händer dagligen saker som behöver hanteras i skola och förskola. Det blir lätt fokus på att "släcka bränder" snarare än att förbättra och förebygga. Men genom att arbeta systematiskt blir det lättare att ta viktiga steg mot en ännu bättre verksamhet.

Systematiskt kvalitetsarbete på fyra områden

I förskolan och skolan är det avgörande med god kvalitet för ett bra resultat. Därför bör ständig kvalitetsförbättring och pedagogisk utveckling vara en självklarhet. Ni har redan mycket kunskap för att driva aktiviteter som utvecklar verksamheten.

Input kan komma från många håll. Genom att konsekvent fånga den input som kommer, kan du också skapa en tydlig struktur för att löpande säkerställa små steg mot en bättre verksamhet. 

Fyra viktiga områden att arbeta med

1

Hantera synpunkter och klagomål

Det kommer löpande input från elever, medarbetare och vårdnadshavare. Genom att hantera synpunkterna strukturerat går de från att vara jobbigt gnäll till värdefull input. En korrekt synpunktshantering är dessutom något skollagen ställer krav på.

Utvärdera er klagomålshantering: Ladda ner vår checklista

2

Följ upp händelser och incidenter

Genom strukturerad hantering av händelser, till exempel kränkningar, olyckor och riskobservationer, kan du utforska tidigare ärenden för att hitta mönster. Skapa dig en förståelse för vilka förebyggande insatser som behövs – och inte behövs.

Läs mer om hur en effektiv hantering av händelser hjälper dig förbättra verksamheten.

3

Håll koll på vilka krav regelverken ställer

Skola och förskola omges av en rad lagar och regler som förändras över tid. Det gäller att hålla koll på vad som gäller och hur regelverken förändras.

Läs mer om hur du skaffar full kontroll över skoljuridiken och förändringar i den.

4

Kvalitetssäkra verksamheten med hjälp av proaktiva åtgärder

Att kontinuerligt arbeta med kvalitetssäkring både stärker din verksamhet och gör att du står väl förberedd inför Skolinspektionens granskningar. Med vårt verktyg Identifierad Utveckling hjälper vi dig att identifiera utvecklingspotential inom de områden som ingår i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning.

Var börjar din resa mot ökad kvalitet?

Identifierad Utveckling är ett verktyg som hjälper dig med en objektiv analys för systematiskt kvalitetsarbete. Analysen utgår från de områden som omfattas av Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, bedömning samt betygssättning. Med hjälp av analysen kan du arbeta med att höja kvaliteten i din verksamhet och öka medvetenheten om aktuell status.

Kontakta oss för ett rådgivande samtal