Vismas Digitaliseringsindex

Vismas Digitaliseringsindex

En inblick i svenska företags digitaliseringsresa

Att digitalisera det administrativa på ekonomiavdelningen ger hela verksamheten fördelar 

Mellan 2016 och 2020 har vi med Vismas Digitaliseringsindex mätt svenska företags digitaliseringsmognad med fokus på ekonomiska och administrativa processer. När vi sammanställt och analyserat resultatet har vi år efter år sett att det gått stadigt uppåt, och vi har även tydligt sett hur inställningen till digitalisering förändrats.
 

Digitalisering ger ökad lönsamhet – vi har sett stora skillnader mellan företag beroende på mognadsgrad

När vi 2019 valde att titta närmare på förhållandet mellan digitalisering och lönsamhet syntes sambandet tydligt. Även om resultatet var väntat, blev detta en tydlig ögonöppnare för hur avgörande digitalisering kan vara för en verksamhet. Och framförallt vad det kan innebära för de som avvaktar eller avstår…. 


Här nedan möter du några av våra kunder som valt ett modernt affärssystem, för att göra verklighet av beslutet att jobba mer digitalt. Vad tycker de?