Spara miljö, tid och pengar
- Signera era leverantörsavtal digitalt

Oavsett om du tillhör en inköpsorganisation inom offentlig eller privat sektor effektiviserar Visma Addo signeringsprocessen för dina leverantörsavtal. Slipp tidskrävande moment som att skanna, skriva ut, posta och skicka avtal för signering  till leverantören - för att sedan vänta i flera dagar på en påskriven retur. Nu kan du enkelt erhålla ett juridiskt bindande avtal med din leverantör inom ett par minuter oavsett var leverantören befinner sig.

Ge leverantören en bra och professionell upplevelse

Upplevelse

Ge leverantören en bra och professionell upplevelse.

Få en underskrift i retur på ett par minuter

Snabbt

Få en underskrift i retur på ett par minuter.

Spara tid och pengar med en 100 % digital process

Helt digitalt

Spara tid och pengar med en 100 % digital process.

Spara miljön genom minskad Co2 påverkan

Miljövänligt

Spara miljön genom minskad Co2 påverkan.

Öka säkerheten och dokumentationen

Säkert

Öka säkerheten och dokumentationen (Signering med t.ex. BankID).

Integration till upphandlingsverktyg eller sourcinglösning

Har du ett sourcing eller upphandlingsverktyg är det enkelt att från verktyget signera dina nya leverantörsavtal. Systemet integreras med Vismas Addo och du kan direkt från gränssnittet skicka anbud eller avtal för underskrift hos respektive part. Upphandlingsverktyget tar sedan sömlöst emot påskrivna dokument och originalsignaturer. Självklart kan mottagande part signera direkt på pekskärmen, med datormus eller med BankID. Visma Addo har ett starkt API som gör det enkelt att koppla lösningen mot många olika tjänster som hanterar dokument som kräver signatur.Koppling mot avtalsdatabas

Processen med att skriva ut, skanna, skicka och spara originalavtal kan ta mycket tid i anspråk. Med Visma Addo kan momenten helt elimineras. Direkt när leverantörsavtalet är signerat får respektive part en kopia av avtalet. Samtidigt kan din externa databas hämta påskrivna avtal direkt från Visma Addo genom en webservice som alltid ingår i tjänsten.