Få total överblick över alla underskrifter i samband med årsredovisningen

Med Visma Addo kan du digitalisera hela processen när underskrifter ska inhämtas på exempelvis årsredovisningen. Vi har byggt ett signeringsarbetsflöde som gör vardagen enklare – i synnerhet för revisorer. Du får en samlad överblick över alla tillhörande dokument och mottagare samt information om hur långt de olika dokumenten har hunnit i signeringsprocessen.

Flera mottagare
Flera mottagare

Enkelt att lägga till fler mottagare, som kan underteckna för sina respektive roller.

Flera dokument
Flera dokument

Lägg enkelt till flera dokument till signeringsprocessen och koppla dem till rätt mottagare.

Automatiska påminnelser
Automatiska påminnelser

Visma Addo skickar automatiskt påminnelser till dina mottagare helt enligt dina anvisningar.

Underskrifter i flera steg
Underskrifter i flera steg

Du kan enkelt definiera vilka som ska underteckna vilka dokument i vilken ordningsföljd.Revision och digital signatur

Som revisor innebär det dagliga arbetet hantering av flera typer av dokument, såsom årsredovisningar, uttalanden, protokoll, referat m.m. som samtliga ska undertecknas. I synnerhet årsredovisningen kräver underskrifter från flera personer, som t.ex. verkställande direktören, styrelseordföranden, stämmoordföranden och revisorn.

  • Marknadens billigaste underskriftslösning
  • Få hem underskrifterna på ett par minuter
  • Markant snabbare ärendebehandling
  • Ge en bättre och inte minst snabbare service till alla dina kunder
  • Stöder skandinaviska signaturformer såsom BankID, NemID och Tupas


Skicka flera dokument till flera mottagare – i flera steg