Vad vill du signera?

Digital signatur skapar värde för din verksamhet oavsett avtalstyp. Avtalsområden har olika behov som Visma Addo tar hänsyn till och kan anpassas efter. Oavsett om du vill signera anställningsavtal, kundavtal, leverantörsavtal eller revisionsunderlag effektiviserar Visma Addo hela signeringsprocessen.

Digital signatur för anställningsavtalAnställningsavtal

Signerat anställningsavtal inom ett par minuter.

Digital signatur för kundavtal
Kundavtal

Förbättra kundresan och korta ledtiden från beslut till signerat avtal.

Läs mer

Digital signatur för leverantörsavtalLeverantörsavtal

En effektiv avtalsprocess med dina leverantörer sparar tid.

Läs mer

Digital signatur för årsredovisningÅrsredovisning

Hantera årsredovisningar med många signerande parter.

Läs mer

 

Inspireras av våra kunder

Visma Addo är en tjänst som skapar värde för alla företag och branscher.
 
Kortare ledtider och säkrare hantering av avtal och tilldelningsbeslut med digital signatur från Visma Addo
Visma Addo ger oss en bättre överblick
NCC valde nyligen att använda digital signatur från Visma Addo i sin HR-avdelning
Visma Addo är effektivt både för oss och våra kunder

Kontakta Visma Addo

010-14 13 330

Kontakta oss! 

Redan kund? Se om vår supportsida kan hjälpa dig.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke