Vad vill du signera?

Digital signatur skapar värde för din verksamhet oavsett avtalstyp. Avtalsområden har olika behov som Visma Addo tar hänsyn till och kan anpassas efter. Oavsett om du vill signera anställningsavtal, kundavtal, leverantörsavtal eller revisionsunderlag effektiviserar Visma Addo hela signeringsprocessen.

Digital signatur för anställningsavtalAnställningsavtal

Signerat anställningsavtal inom ett par minuter.

Digital signatur för kundavtal
Kundavtal

Förbättra kundresan och korta ledtiden från beslut till signerat avtal.

Digital signatur för leverantörsavtalLeverantörsavtal

En effektiv avtalsprocess med dina leverantörer sparar tid.

Digital signatur för årsredovisningÅrsredovisning

Hantera årsredovisningar med många signerande parter.

Kontakta Visma Addo

010-14 13 330

Kontakta oss! 

Redan kund? Se om vår supportsida kan hjälpa dig.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke