Säkra elektronisk koppling till ursprung och dataintegritet

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) beskriver en e-underskrift som ”krypterade uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form för att säkerställa dokumentets ursprung och dataintegritet”.

Visma Addo är byggt för att säkra en sådan elektronisk koppling till ursprung och dataintegritet. Därför är en digital signatur via Visma Addo alltid juridiskt säker och lika bindande som en manuell signatur på papper. Oavsett om de signerade parterna använder BankID, OK-knapp eller pekskärm är dokumentet juridiskt giltigt.Därför kan du välja olika signeringstyper

Själva den elektroniska underskriften syns inte, utan kan endast tolkas av en dator. För att underlätta hantering och visualisera den elektroniska underskriften i ett format vi känner igen, har de flesta signeringslösningar valt att grafiskt visualisera en underskrift på olika sätt, såsom signering på pekskärm, OK-knapp eller BankID.

Signera digitalt med Visma Addo

Säkerhet med BankID

När ett dokument är godkänt med BankID är det ett säkert bevis på att det är ägaren av berörda BankID som faktiskt gjort e-underskriften.

Signera med BankID - Visma Addo

 

Inspireras av våra kunder

Visma Addo skapar värde för alla företag och branscher.
 
Kortare ledtider och säkrare hantering av avtal och tilldelningsbeslut med digital signatur från Visma Addo
Aon automatiserade tunga manuella processer med Visma Addo
Visma Addo ger oss en bättre överblick
NCC valde nyligen att använda digital signatur från Visma Addo i sin HR-avdelning


Kontakta oss! 

Redan kund? Se om vår supportsida kan hjälpa dig.

Fyll i formuläret så tar vi kontakt