Styr behörigheter enkelt med Visma Addo

Visma Addo har en roll- och rättighetsmodell som styr vilka rättigheter och möjligheter en användare har. Som administratör har du rätt att använda alla funktioner. Det är också du som tilldelar roller och rättigheter till andra användare av Visma Addo i ditt företag.

Är ni en större koncern kan ni enkelt implementera Visma Addo i flera bolag. Användarna ser inte varandras transaktioner utanför de grupper de har tillgång till. Du som administratör kan skapa överblick och hantera hela uppsättningen.

 

Känsliga dokument

Dokument som skickas för digital signatur med Visma Addo innehåller ofta personuppgifter eller upplysningar som hänvisar till en person. Alla meddelanden som skickas mellan parterna i Visma Addo är krypterade och skickas via krypterade förbindelser, som skyddar personuppgifter.

Du väljer själv skyddsnivån för det enskilda dokumentet. Visma Addo kan vid behov ställa krav på autentisering av mottagaren för att läsa ett dokument. Det kan ske med en enkel accesskod (oftast personnummer), tvåfaktorsautentiering med kod via SMS eller identifiering med BankID eller SITHS-kort.

 

Inspireras av våra kunder

Visma Addo skapar värde för alla företag och branscher.
 
Kortare ledtider och säkrare hantering av avtal och tilldelningsbeslut med digital signatur från Visma Addo
Aon automatiserade tunga manuella processer med Visma Addo
Visma Addo ger oss en bättre överblick
NCC valde nyligen att använda digital signatur från Visma Addo i sin HR-avdelning


Kontakta oss! 

Redan kund? Se om vår supportsida kan hjälpa dig.

Fyll i formuläret så tar vi kontakt