100 % juridiskt giltig

Visma Addo är en gedigen skandinavisk lösning. Vi erbjuder den högsta säkerheten inom teknik, identifiering, juridisk giltighet och behandling av personuppgifter.
  • Juridiskt giltiga godkännanden
  • Spårbar säkerhet
  • Fullt skydd av data

Spårbar säkerhet

Med digital signatur har du bättre kontroll över godkännanden än du har med underskrifter på papper.

Dokument fastnar inte i posten, och du har 100 % ordning på hur långt signeringsprocessen har nått.

Digital dokumentation

Du kan alltid dokumentera exakt vad som är signerat av vem och när.

Visma Addo ger en ökad garanti för giltigheten. Vi för en logg som registrerar alla händelser. Det ger dig fler möjligheter om det skulle uppstå tvivel om en underskrift. Du kan ändå kontrollera det på ett par sekunder.

Det är betydligt färre osäkerheter med digital signatur än med underskrifter på papper. När ett dokument är undertecknat, får alla parter ett mejl som bekräftar avtalet med en kopia av det undertecknade dokumentet.

Ökad säkerhet med BankID

När ett dokument är godkänt med BankID är det ett säkert bevis på att det är ägaren av det berörda nyckelkortet som har gjort det.

Säker datalagring

Hos Visma har vi stränga krav på datasäkerhet. Därför uppfyller Visma Addo alla dataskyddsmyndighetens standarder för god säkerhet, på samma sätt som vi efterlever EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vi använder godkända webbstandarder som säkerställer att du kan kommunicera säkert och konfidentiellt med dina kunder när du använder Visma Addo.

Visma Addo har en roll- och rättighetsmodell som styr vilka rättigheter och möjligheter användare har. Om du är administratör har du rätt att använda alla funktioner. Det är också du som tilldelar rättigheter och roller till andra användare av Visma Addo i ditt företag.

Visma Consulting AS ansvarar för att godkänna de företag som vill använda Visma Addo.


Visma Addo är en transaktionslösning. Det betyder att dokumenten endast bevaras medan undertecknandet pågår. Visma Addo raderar alla dokument tio dagar efter den sista underskriften eller på begäran.

Information om underskrifter loggas och är alltid tillgänglig i Visma Addo. Dessa data raderas aldrig, och du kan alltså se var det har skett en underskrift. Själva dokumenten sparas endast i de utsända mejlen.


Då Visma Addo överför data mellan olika parter har lösningen en säkerhetsmodell där alla accesskoder i databasen är krypterade. Säkerhetsmodellen säkerställer att de olika parterna endast får tillgång till sina egna data och inte tillgång till andra parters data.


Visma Addo är en molntjänst som inte kräver någon installation hos dig som kund. Du kommer enkelt igång direkt med tjänsten. Visma Addo hostas av Visma ITC och definieras som private cloud solution. Servrarna hostar med redundanta miljöer på olika platser i Danmark.


Dokument som skickas för digital signatur med Visma Addo innehåller ofta upplysningar som hänför sig till en person eller personuppgifter.

Alla meddelanden som skickas mellan parterna i Visma Addo är krypterade och skickas via krypterade förbindelser, som skyddar personuppgifter.

Du väljer själv skyddsnivån för det enskilda dokumentet. Visma Addo erbjuder en enkel accesskod (oftast personnummer), tvåfaktorsgodkännande med en kod via SMS eller identifiering med BankID endast för att läsa det.

Kontakta Visma Addo

010-14 13 330

Kontakta oss! 

Redan kund? Se om vår supportsida kan hjälpa dig.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke