NCC

Visma får positiv respons från medarbetare.

En kollega stod med händerna över huvudet första gången hon använde Visma Addo, eftersom hon fick ett kontrakt i retur från båda parter på några få timmar. Det hade vi aldrig upplevt förut. 

Här hos NCC är Visma en av våra leverantörer och därför valde vi nyligen att också använda digital signatur från Visma Addo i vår HR-avdelning.

Vi har optimerat anställningsprocessen

Förr när vi skulle anställa nya medarbetare var processen baserad på vanlig brevpost. Kontraktet skickades först med internpost till vår chef, som undertecknade det och skickade tillbaka det till oss. Därefter skickade vi kontraktet med post till den nya medarbetaren, som undertecknade kontraktet och skickade tillbaka det.

Denna process har blivit mer effektiv, eftersom hela processen nu är digitaliserad. Förr kunde vi utan vidare förbruka minst 14 dagar på att få det undertecknade kontraktet tillbaka, medan vi nu kanske använder en och en halv timme. Optimeringen av anställningsprocessen har varit till stor nytta för både nya medarbetare och för våra anställda i HR.

Vi upplever mindre manuellt arbete

Digital signatur från Visma Addo har gjort att vi inte längre behöver lägga tid på att till exempel skriva ut kontrakt eller skanna in dem igen när vi får dem i retur. När vi får ett undertecknat kontrakt tillbaka från en ny medarbetare har vi ju det direkt inne i systemet, vilket besparar oss en hel del administrativt arbete. Förutom en lättare administrativ arbetsbörda är vi också glada över att kunna spara pengar på papper och utskickskostnader.

Visma får positiv respons från medarbetare

Visma Addo har tagits emot bra här i NCC. Vi har bara upplevt positiv respons från våra medarbetare, eftersom de har upplevt hur effektivt Visma Addo är.

  • Vi har mindre väntetid och en snabbare anställningsprocess
  • Vi sparar pengar på papper och utskickskostnader
  • Vi har mindre administrativt arbete
  • Vi upplever positiv respons från medarbetarna

 

   Carina Salmon
   Business Solution Specialist
   NCC

Om NCC

NCC:s vision är att förnya branschen och leverera hållbara lösningar av högsta klass. NCC är ett av Nordeuropas ledande företag inom bygg och anläggning, fastighetsutveckling och infrastruktur med en omsättning på 41,6 miljarder kr och 16 500 medarbetare 2016. NCC-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består av affärsområdena NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry och NCC Infrastructure.

Läs fler kundcase:

Visma Addo - Kundcase Vänersborgs kommun

Jag har haft en vision om att vi ska kunna köra papperslöst och vara helt digitala vid avtalssigneringar. Visma Addo var den sista pusselbiten för att lyckas med detta.

Visma Addo - Kundcase Bird & Bird

Vi når ut till alla, både den stressade klienten på utlandsresa och de många ledamöterna i en styrelse. Alla klienter kan enkelt underteckna avtal digitalt.

Då kampanjen var slut hade mellan 25 och 30 % svarat på kampanjen, och det är långt men än vad vi hos Aon erfarenhetsmässig upplever med ett gammaldags informationsmöte.