Coor

Visma Addo ger oss en bättre överblick.

Visma Addo förenklar hela arbetsprocessen i vår HR-avdelning. Det är mycket mer överskådligt att ta reda på vad vi har och inte har skickat ut

Vi slipper väntetid och utskickskostnader

I Coors HR-avdelning använder vi Visma Addo för utskick av anställningskontrakt. Nu behöver vi inte längre vänta på att få ett anställningskontrakt i retur. Innan vi gick över till Visma Addo i Coor skickade vi ut anställningskontrakt med vanlig brevpost. Det tog dessvärre rätt lång tid och det var mycket kostsamt. Därför är vi glada över att vi nu kan slippa både väntetiden och portot.

Visma Addo ger oss en bättre överblick

Den största värde som Visma Addo har gett oss i vardagen är överblicken. Innan vi fick Visma Addo hade vi svårt att få en överblick över vad som kommit tillbaka, när vi skickade ut kontrakt och tillägg internt i Coor. En del kontrakt skickades ut utan att man fick underskrift tillbaka på. Det har blivit otroligt lätt att följa upp nu när allt sker digitalt.

Visma Addo hjälper till att skapa överblick. Saker och ting har blivit mycket enklare och mycket snabbare, och vi får faktiskt svar tillbaka när vi skickar ut kontrakt för digital signatur. Visma Addo bidrar till en enklare arbetsgång.

  • Vi har fått bättre överblick över utskickade kontrakt
  • Vårt dagliga arbete har blivit enklare
  • Nu får vi tillbaka alla kontrakt
  • Vi slipper väntetid och utskickskostnader

 

Anja Dam-Nielsen
HR Assistent
Coor

Om Coor

Coor är en ledande nordisk leverantör av facility management-tjänster. I Danmark betjänar Coor dagligen över 30 000 serviceanvändare på fler än 300 adresser. Man har 6 300 anställda medarbetare, främst i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Läs fler kundcase:

Visma Addo - Kundcase Vänersborgs kommun

Jag har haft en vision om att vi ska kunna köra papperslöst och vara helt digitala vid avtalssigneringar. Visma Addo var den sista pusselbiten för att lyckas med detta.

Visma Addo - Kundcase Bird & Bird

Vi når ut till alla, både den stressade klienten på utlandsresa och de många ledamöterna i en styrelse. Alla klienter kan enkelt underteckna avtal digitalt.

Då kampanjen var slut hade mellan 25 och 30 % svarat på kampanjen, och det är långt men än vad vi hos Aon erfarenhetsmässig upplever med ett gammaldags informationsmöte.