Bird & Bird

Visma Addo är effektivt både för oss och våra kunder.

Vi effektiviserar vår verksamhet genom att erbjuda klienterna ett enkelt och bekvämt sätt att underteckna avtal digitalt. Klienterna kan således underteckna kontrakt, avtal, årsredovisningar, protokoll eller liknande med digital signatur, på det medium de föredrar, och när de har tid.

Vi når ut till klienten på utlandsresan

Visma Addo når ut till alla, både den stressade klienten på utlandsresa eller de många ledamöterna i en styrelse. Med Visma Addo till hands inhämtar vi underskrifter digitalt - snabbt, enkelt och framför allt professionellt. Effektivt både för oss och för våra klienter

Vi sparar administrativ tid

Visma Addo stöder hela underskriftsförloppet och hanterar utskick, påminnelser och avslutningsvis distributionen av de undertecknade dokumenten. Därmed sparar vi hos Bird & Bird mycket administrativ tid.

  • Vi når ut till alla våra klienter snabbt och enkelt
  • Processen har blivit snabbare, mer effektiv och mer professionell
  • Vi har reducerat manuellt och administrativt arbete

 

   Jesper Langemark
   Managing Partner
   Bird & Bird

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en global advokatbyrå, som 2015 hade klienter från fler än 118 länder och sysselsätter fler än 1000 juridiska rådgivare.

Läs fler kundcase:

"Visma Addo förenklar hela arbetsprocessen i vår HR-avdelning. Det är mycket mer överskådligt att ta reda på vad vi har och inte har skickat ut."

"En kollega stod med händerna över huvudet första gången hon använde Visma Addo, eftersom hon fick ett kontrakt i retur från båda parter på några få timmar. Det hade vi aldrig upplevt förut."

Läs mer

Visma Addo - Kundcase Vänersborgs kommun

Jag har haft en vision om att vi ska kunna köra papperslöst och vara helt digitala vid avtalssigneringar. Visma Addo var den sista pusselbiten för att lyckas med detta.