Aon

Vi automatiserade tunga manuella processer.

Då kampanjen var slut hade mellan 25 och 30 % svarat på kampanjen, och det är långt men än vad vi hos Aon erfarenhetsmässig upplever med ett gammaldags informationsmöte.

Vi digitaliserade kampanjen och ökade svarsprocenten

Våra kunder fick stor framgång med deras mobilbaserade pensionskampanj till unga pensionstagare. Kampanjen kördes med ett anpassat Visma Addo. Hos Aon var vårt mål att öka svarsprocenten genom att tala på ett enkelt sätt till målgruppen och använda digital signatur.

Vi valde att använda Visma Addo, eftersom vi ville köra mobilbaserade kampanjer med tillhörande digital signatur. Kampanjerna omfattade två av våra kunder med sammanlagt 2 700 medarbetare, som alla skulle övergå till ett nytt pensionssystem.

Vi automatiserade tunga manuella processer

Tidigare var vi tvungna att boka möten med samtliga 2 700 medarbetarna, men med så många medarbetare skulle det vara ett enormt arbete. Med Visma Addos mobilbaserade kampanj och tillhörande digitala underskrift, sparade alla parter både tid och pengar. Besparingar uppnåddes genom att många av pensionstagarna tog emot och undertecknade avtalen digitalt, samt att flera tidigare manuella processer blev automatiserade.

Kampanjens framgång berodde också i hög grad på att man lyckades nå mottagarna där de var och på den plattform de föredrog.

  • Vi ökade svarsprocenten med 33 %
  • Vi sparar tid och pengar
  • Vi automatiserade de tunga manuella processerna

 

   Thomas Krogh Jensen
   Tidigare marknadsdirektör
   Aon

Om Aon

Aon Denmark är en del av Aon plc, världens största konsultföretag inom skadeförsäkring/riskhantering, pensionsförsäkring och återförsäkring. Aon i Danmark ingår i ett globalt nätverk med 500 kontor i 120 länder och totalt 72 000 medarbetare – varav 220 i Danmark.

Läs fler kundcase:

"Visma Addo förenklar hela arbetsprocessen i vår HR-avdelning. Det är mycket mer överskådligt att ta reda på vad vi har och inte har skickat ut."

Visma Addo - Kundcase Vänersborgs kommun

Jag har haft en vision om att vi ska kunna köra papperslöst och vara helt digitala vid avtalssigneringar. Visma Addo var den sista pusselbiten för att lyckas med detta.

"En kollega stod med händerna över huvudet första gången hon använde Visma Addo, eftersom hon fick ett kontrakt i retur från båda parter på några få timmar. Det hade vi aldrig upplevt förut."

Läs mer