Förebygg penningtvätt

Förebygg penningtvätt med automatisk kontroll av dina kunder. Visma Addo gör det enkelt och lätt att iaktta lagen om åtgärder mot penningtvätt.

Kontakta oss

Spara tid och pengar med automatisk kontroll

Det kan vara en komplex och tung administrativ uppgift att iaktta lagen om åtgärder mot penningtvätt och uppfylla förpliktelsen att övervaka alla kundförbindelser. 

Med Visma Addo kan du digitalisera och automatisera övervakningen av dina kundförbindelser. Du köpa till ett produktpaket som automatiskt skickar ut blanketter och inhämtar information och legitimation från dina kunder.

Tillvalspaketet består av följande:

  • Addo Know Your Customer
  • Addo Legitimation

De två produkterna anpassas till ditt unika företag och kan bl.a. integreras med ditt CRM-system.

Omfattas du av lagen om åtgärder mot penningtvätt?

Kontakta oss för ett samtal om dina möjligheter med Addo Kundkännedom och Addo Legitimation.

Kontakta oss

Vad säger lagen om åtgärder mot penningtvätt?

Lagen om åtgärder mot penningtvätt har till syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lagen är en rad olika företag skyldiga att hålla extra noga uppsikt över sina kunder för att förebygga och bekämpa penningtvätt. 

Om ditt företag omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt är du bl.a. skyldig att fortlöpande övervaka dina kundförbindelser.

Dessutom har du legitimationsplikt – det betyder att du ska kräva legitimation av kunder när du upprättar en fast affärsförbindelse eller utför en transaktion på ett belopp på 1000 kronor eller mer.

Så här iakttar du lagen med Visma Addo


Automatisk datainsamling
Systemet hanterar vilka som ska avkrävas legitimation och KDK-blanketter. Ett flöde skickar automatiskt ut blanketterna med ett bestämt intervall. Detta säkerställer att alla upplysningar alltid är uppdaterade.


Personligt anpassade blanketter
Dynamiska blanketter anpassas automatiskt till den enskilda kunden. Blanketterna skickas ut till kunden via mejl och fylls i digitalt i kundens webbläsare.


Digital underskrift
De rapporterade upplysningarna sammanfattas i ett digitalt dokument, som kunden godkänner och undertecknar digitalt.

Automatisk verifiering och påminnelser

Addo Legitimation och Addo Kundkännedom jämför automatiskt den inhämtade informationen med ditt CRM-system och/eller bolagsregistret. När all information är insamlad digitalt sammanfattas den i ett dokument, som undertecknas digitalt av kunden, för att dokumentera kundens samtycke.

Om något saknas i kundens information eller om kunden glömmer att svara skickas en påminnelse automatiskt ut via mejl. Det undertecknade digitala dokumentet kan enkelt överföras och arkiveras i ditt företags system.

Fördelarna med Visma Addo

  • Enklare att iaktta lagen om åtgärder mot penningtvätt
  • Spara tid och pengar med en automatiserad digital process
  • Slipp manuellt arbete
  • Automatisk övervakning av kunder som du ska samla in information om
  • Den inhämtade informationen om kunden verifieras automatiskt
  • Skickar automatiskt påminnelser till kunder
  • Nå verkliga ägare i utlandet

Kontakta Visma Addo

010-14 13 330

Kontakta oss! 

Redan kund? Se om vår supportsida kan hjälpa dig.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke