Spendanalys

Förstå inköps- och leverantörsmönster

Boka demo

En viktig grundpelare för att lyckas med inköpsarbetet är att se på historiken.

En spendanalys syftar till att förstå inköpsmönster samt hur det fördelar sig över olika inköpsområden och kategorier.

Vet man vad som köps, för hur mycket, från vem och av vem samt på vilket sätt, kan man identifiera förbättrings- möjligheter och potential för besparingar.

Vad är Spendency?
Spendency är spendanalys-verktyget som gör det enklare att ha koll på alla inköp.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner whitepaper

En spendanalys hjälper dig att rita upp en karta över företagets inköp, hitta förbättringsmöjligheter och formulera inköpsstrategier. 
Här ger vi dig första stegen och vad du ska tänka på. 

Spendanalys används för att skapa en bild över en organisations inköps- och leverantörsmönster. Den ska visa hur stor den totala inköpsvolymen är, vilka de
stora inköpsområdena är, hur många leverantörer organisationen har, hur det är
med avtalstroheten med mera.

Generellt kan man säga att en spendanalys ska besvara följande frågor:

 • Vad köper vi?
 • Hur mycket köper vi för?
 • Från vilka leverantörer köper vi?
 • Hur köper vi?
 • Vem är det som köper?

Spendency

 • Spendency
 • Spendency
 • Spendency
Fördelar för dig som inköpschef:
 • Överblick vid planering och kommunikation
 • Stöd vid resursplanering
 • Spend per leverantör vid diskussion med leverantörer
Fördelar för dig som Category manager/Strategisk Inköpare:
 • Överblick per cost center vid diskussion med chefer
 • Antal fakturor per leverantör
 • Aktuella leverantörer och spend i respektive kategori
Fördelar för dig som arbetar med
spendanalys:
 • Mycket enkel uppdatering av ny data
 • Repetitiv kategorisering med sparade kategoriseringsregler över tid
 • God överblick över vad som kategoriserats

Låter detta intressant?

Kontakta oss via formuläret

Stefan Norr photo

Stefan Norr
telefon 010- 14 13 330