Frukostseminarium

Välkommen till frukostseminarium om spendanalys och Spendency

Frukostseminarium om spendanalys och Spendency

Är du intresserad av att veta mer om vilka fördelar din organisation kan få av att arbeta med spendanalys? Hur kan spendanalys hjälpa dig att arbeta mer strategiskt och kategoristyrt?
På agendan står också en demonstration av vår lösning Spendency.

Agenda
08:00-08:30
Frukost och mingel

08:30-09:30
Varför spendanalys?
Case Högskolan i Väst
Demonstration av Spendency

09:30-10:00 
Frågor och mingel

Välkomna!

När?
Torsdagen den 17 november kl 8:00-9:30

Var?
Vismahuset i Stockholm, Lindhagensgatan 94

Anmälan *

En viktig grundpelare för att lyckas med inköpsarbetet är att se på historiken.

En spendanalys syftar till att förstå inköpsmönster samt hur det fördelar sig över olika inköpsområden och kategorier.

Vet man vad som köps, för hur mycket, från vem och av vem samt på vilket sätt, kan man identifiera förbättrings- möjligheter och potential för besparingar.

 

Spendency är spendanalys-verktyget som gör det enklare att ha koll på alla inköp.