En spendanalys ger dig kontroll över din inköpsvolym.

Spendanalys

Ger dig kontroll över din inköpsvolym. Enkelt att använda och utan några förkunskaper.

Boka en demo
Fördelar för dig som inköpschef:
  • Överblick vid planering och kommunikation
  • Stöd vid resursplanering
  • Spend per leverantör vid diskussion med leverantörer
Fördelar för dig som Category manager/Strategisk Inköpare:
  • Överblick per cost center vid diskussion med chefer
  • Antal fakturor per leverantör
  • Aktuella leverantörer och spend i respektive kategori
Fördelar för dig som arbetar med
spendanalys:
  • Mycket enkel uppdatering av ny data
  • Repetitiv kategorisering med sparade kategoriseringsregler över tid
  • God överblick över vad som kategoriserats

Kundcase: Högskolan Väst

Efter att ha utvärderat ett antal olika lösningar föll valet till slut på Visma Spendency för Högskolan Väst.

Läs Kundcase
Kundcase photo

Kontakta försäljningen

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Kontakta oss