Spendanalys

Ger dig kontroll över din inköpsvolym. Enkelt att använda och utan några förkunskaper.

Ta kontakt och boka en demo

En viktig grundpelare för att lyckas med inköpsarbetet är att se på historiken.

En spendanalys syftar till att förstå inköpsmönster samt hur det fördelar sig över olika inköpsområden och kategorier.

Vet man vad som köps, för hur mycket, från vem och av vem samt på vilket sätt, kan man identifiera förbättrings- möjligheter och potential för besparingar.

 

Spendency är spendanalys-verktyget som gör det enklare att ha koll på alla inköp.

Fördelar för dig som inköpschef:
  • Överblick vid planering och kommunikation
  • Stöd vid resursplanering
  • Spend per leverantör vid diskussion med leverantörer
Fördelar för dig som Category manager/Strategisk Inköpare:
  • Överblick per cost center vid diskussion med chefer
  • Antal fakturor per leverantör
  • Aktuella leverantörer och spend i respektive kategori
Fördelar för dig som arbetar med
spendanalys:
  • Mycket enkel uppdatering av ny data
  • Repetitiv kategorisering med sparade kategoriseringsregler över tid
  • God överblick över vad som kategoriserats

En spendanalys hjälper dig att rita upp en karta över företagets inköp.

Här ger vi dig första stegen och vad du ska tänka på.

Vill du veta mer om spendanalys? Fyll i formuläret för att ta del av detta whitepaper. 

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.

Kundcase: Högskolan Väst

Efter att ha utvärderat ett antal olika lösningar föll valet till slut på Visma Spendency för Högskolan Väst.

Läs Kundcase
Kundcase photo

Kontakta försäljningen

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.
Stefan Norr photo

Stefan Norr
telefon 010- 14 13 330