Partille kommuns förändringsresa

Partille kommun initierar ett projekt där man inför Vismas koncept Source-to-Pay.
Partille kommuns förändringsresa

Tre snabba frågor till

…Christine Källner upphandlingschef i Partille kommun.

Partille kommun har precis initierat ett projekt där man inför Vismas koncept Source-to-Pay vilket är en komplett plattform som täcker hela inköpsprocessen - från upphandling till betalning.

1. Vad är den största utmaningen med genomförandet av detta projekt?

Den största utmaningen är att det är en förändringsresa, det är inte bara ett byte av it-system. För att göra en sådan förändringsresa är en viss mognad i organisationen nödvändig vilket göra att det krävs mycket förarbete och kommunikation ut i organisationen. Det krävs en stor portion tålamod för att göra en sådan förändring men jag vet hur bra det blir utifrån den förändringsresa jag genomdrev i Varbergs kommun när jag var upphandlingschef där.

2. Hur kommer det hjälpa Partille kommun att automatisera processen - från inköp till betalning?

Jag har goda erfarenheter av Visma Source-to-Pay och känner att det är ett helhetskoncept där alla delar i inköpsprocessen knyts samman i ett och samma arbetsflöde. När det gäller inköpsprocesser är det just det man vill, att allt hänger ihop från start till slut.

3. Vilka besparingar kommer det att leda till?

Visma Source-to-Pay kommer att generera massor av nyttor för Partille kommun. Vi har en försiktig prognos på nyttorna men jag vet, tack vare min erfarenhet från Varbergs kommun, att vi kommer att överstiga den. Vi har inte ens räknat med tidseffektivisering och tidsbesparing vi kommer att göra, utan endast reella nyttor.

Christine bästa tips!

Gör nyttoanalys, få politiskt beslut på att genomföra förändringen, prata med andra kommuner som gjort resa och anpassa till de egna förutsättningarna.

Benchmarking ger viktiga insikter, bygg sedan framåt.

Kontakta försäljningen

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Stefan Norr

Stefan Norr
telefon 010- 14 13 330

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.