Lösningar för automatisering av processen från inköp till betalning (Purchase-to-Pay).

Visma Proceedo

Lösningar för automatisering av processen från inköp till betalning (Purchase-to-Pay).

Vill du veta mer?

Proceedo ger dig inköp-till-betalningslösningar

Vi ger dig besparing på 5-10 % av din totala inköpsvolym, minskad hantering av fakturor och fullständigt kontroll över hela din inköpsprocess. Läs mer om varje lösning.


Fakturahantering

E-faktureringslösningen reducerar hanteringstid, frigör personella resurser och sänker kostnaderna.

Läs mer om fakturahantering


Avtalshantering

Med Visma Proceedo Avtalshantering får hela organisationen bra översikt över befintliga kontrakt.

Så ökade Apoteket andelen e-fakturor på kort tid med Visma Proceedo.
Så ökade Apoteket andelen e-fakturor på kort tid med Visma Proceedo.

DNB
Fazer
Lunds Universitet
Nordea

Kontakta försäljningen

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Kontakta oss