Visma Proceedo ger dig inköp-till-betalnings lösningar. 

Vi ger dig besparing på 5-10 % av din totala inköpsvolym, minskad hantering av fakturor och fullständigt kontroll över hela din inköpsprocess.

"Enkelhet och Kontroll". DB Schenker använder Visma Proceedo inköpslösningar. 

 

Visma Proceedo täcker in hela värdekedjan från inköp-till- betalning.

 

 

Visma Commerce produkter är moln/Saas-lösningar och har flexibilitet för att passa såväl stora som lite mindre organisationers behov. 

Läs mer om faktura-, avtalshantering och elektroniska inköp/beställning nedan. 

Fakturahantering

E-faktureringslösningen reducerar hanteringstid, frigör personella resurser och sänker kostnaderna.

Läs mer om fakturahantering

Avtalshantering

Avtalshantering ger kontroll och översikt. Beställare kan enkelt söka bland avtalade leverantörer. Avtalstroheten ökar och "vilda köp" reduceras.

Läs mer om Avtalshantering. 

Beställning

Med Proceedo Beställning får du kontroll. Därmed slipper du riskera dyra överraskningar. Med elektronisk beställning är attestering och kontering klar i förväg. Automatiserat attestflöde frigör tid och resurser.

Läs om mer Inköp / Beställning

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.