Gör som Apoteket, få koll på läget! 

Apoteket använder Visma Proceedo Fakturahantering. De ökade andelen e-fakturor från 20 % till över 50 % och fick både översikt och kontroll.

Har du koll på läget? Ta del av caset i vårt webinarium. 

Visma Proceedo Fakturahantering 

Faktureringslösningen reducerar hanteringstid, frigör personella resurser och sänker kostnaderna.

Visma Proceedo Fakturahantering automatiserar och frigör tid. Du får översikt och kontroll över attestflödet och säkerställer att leverantörsfakturorna betalas i tid.

Se hur lätt det är att granska en faktura. 

Visma Proceedo Fakturahanterings fördelar: 

Besparingspotential
Besparing på 5-10 % av din totala inköpsvolym
Reducerar hanteringstid
Automatisera fakturahanteringen och frigör tid. 
Användbarhet
Den mest användbara e-faktureringslösningen, enligt Ekonomistyrningsverket.   
 

Så ökade Apoteket andelen e-fakturor på kort tid.

Ta del av caset i vårt webinarium

På bara några månader lyckades Apoteket öka andelen e-fakturor från drygt 20 procent till över 50 procent.

Anmäl ditt intresse för vårt kostnadsfria webinarium.

Ekonomistyrningsverket:

”Visma Proceedo Fakturahantering är den mest användbara lösningen."

 

Räkna ut dina besparingar

Beräkna din årliga besparing med Proceedos besparingskalkylator.

Knappa in din inköpsvolym, leverantörsfakturor och övrig data. På så sätt får du indikator på vad det är möjligt att bespara årligen. 

Min organisations utgångspunkt
 
 
Besparing förattest
 
Besparing efterlevnad av avtal
 
Processbesparingar
 

Låter detta intressant?

Kontakta oss via formuläret

Stefan Norr photo

Stefan Norr
telefon 010- 14 13 330