Proceedo Fakturahantering

Proceedo Fakturahantering

Få översikt och kontroll över attestflödet och säkerställ att leverantörsfakturor betalas i tid.

Räkna ut dina besparingar

Visma Proceedo Fakturahanterings fördelar

Besparingspotential
Besparingspotential

Besparing på 5-10 % av din totala inköpsvolym

Reducerar hanteringstid
Reducerar hanteringstid

Automatisera fakturahanteringen och frigör tid.

Användbarhet
Användbarhet

Den mest användbara e-faktureringslösningen, enligt Ekonomistyrningsverket.

Räkna ut dina besparingar

Beräkna din årliga besparing genom att införa Visma Proceedo.

Beräkna din årliga besparing med Proceedos besparingskalkylator.

Knappa in din inköpsvolym, leverantörsfakturor och övrig data. På så sätt får du indikator på vad det är möjligt att bespara årligen. 

Min organisations utgångspunkt

 
 

Besparing förattest

 

Besparing efterlevnad av avtal

 

Processbesparingar

 

Reducera hanteringstid, frigör personella resurser och sänk kostnaderna

Visma Proceedo Fakturahantering automatiserar och frigör tid. Du får översikt och kontroll över attestflödet och säkerställer att leverantörsfakturorna betalas i tid. Se här hur lätt det är att granska en faktura.  

Nordea
Lunds Universitet
Fazer
DNB

Kontakta försäljningen

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Kontakta oss