Visma Proceedo Fakturahantering

Apoteket ökade andelen e-fakturor från 20 % till över 50 % och fick både översikt och kontroll.

Ta del av caset i vårt webbinarium.

Boka Webbinarium

Visma Proceedo Fakturahantering 

Faktureringslösningen reducerar hanteringstid, frigör personella resurser och sänker kostnaderna.

Visma Proceedo Fakturahantering automatiserar och frigör tid. Du får översikt och kontroll över attestflödet och säkerställer att leverantörsfakturorna betalas i tid.

Se hur lätt det är att granska en faktura. 

Visma Proceedo Fakturahanterings fördelar

Besparingspotential

Besparing på 5-10 % av din totala inköpsvolym

Reducerar hanteringstid

Automatisera fakturahanteringen och frigör tid. 

Användbarhet

Den mest användbara e-faktureringslösningen, enligt Ekonomistyrningsverket.

Apoteket photo

Så ökade Apoteket andelen e-fakturor på kort tid.

Ta del av caset i vårt webbinarium

På bara några månader lyckades Apoteket öka andelen e-fakturor från drygt 20 procent till över 50 procent.

Anmäl ditt intresse för vårt kostnadsfria webbinarium.

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.

Ekonomistyrningsverket:

”Visma Proceedo Fakturahantering är den mest användbara lösningen."

Räkna ut dina besparingar

Beräkna din årliga besparing med Proceedos besparingskalkylator.

Knappa in din inköpsvolym, leverantörsfakturor och övrig data. På så sätt får du indikator på vad det är möjligt att bespara årligen. 

Min organisations utgångspunkt

 
 

Besparing förattest

 

Besparing efterlevnad av avtal

 

Processbesparingar

 

Kontakta försäljningen

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.
Stefan Norr photo

Stefan Norr
telefon 010- 14 13 330