Avtalsuppföljning

Med Visma CLM får ni ett strukturerat verktyg att följa upp era tecknade avtal under hela avtalstiden.

Kontakta oss

Avtalsuppföljning

Visma CLM "Contract Lifecycle Management" hjälper er att följa upp era tecknade avtal genom att skapa uppföljningsplaner med återkommande uppgifter, registrering och uppföljning av nyckeltal och möjlighet att logga åtgärder och händelser på era avtal. Systemet stödjer kategoristyrt arbete och återanvänder de uppgifter som ni redan har skapat i Visma TendSign.Avtalsuppföljning under hela avtalens livstid

 

Med Visma CLM får ni ett strukturerat verktyg att följa upp era tecknade avtal under hela avtalstiden. Varje person som ansvarar för avtal, även ute i verksamheten, får en personlig översikt över sina avtal och hur de mår och vad som behöver följas upp.

Ni får också ett verktyg för att arbeta kategoristyrt där ni per avtalskategori kan sätta regler för vilka nyckeltal som ska gälla. På motsvarande sätt kan ni lägga upp regler för uppföljningsuppgifter som ska gälla alla avtalen i kategorin. 

Ni kan skapa uppföljningsplaner med återkommande uppgifter och fördela vem som ska göra vad och när. Planerna kan visas som GANTT scheman men också i användarnas vanliga kalender i Outlook, på telefonen eller valfri kalender-app som stödjer Internet-kalendrar.

I Visma CLM kan ni även arbeta strategiskt med registrering och uppföljning av nyckeltal både på avtals och leverantörsnivå med stöd för varnings- och larmgränser. Nyckeltalen kan också visas som diagram.

Då många avtal löper under många år är det ofta en utmaning att samla all information om vad som händer och vem som gjort vad under avtalets hela löptid. I Visma CLM får ni möjlighet att logga alla åtgärder och händelser på era avtal på samma plats.

Systemet stödjer kategoristyrt arbete och återanvänder de strukturer över avtal och kategorier som ni skapat i andra Visma Commerce system såsom Visma TendSign. Avtalsändringar som sker i t ex Visma TendSign speglas automatiskt över till Visma CLM.

Kundcase

Effektivare och enklare avtalsuppföljning

Lidingö kommun har nu använt Visma CLM ett tag och att avtalsuppföljningen har underlättats är det inget tvivel om. 

- Vi kan strukturera uppföljningar baserat på till exempel hur vi kategoriserar leverantörerna på ett mycket bättre sätt. Visma CLM ger också möjlighet att låta uppföljningen ske där det är som mest effektivt, säger Adriana Buzea, upphandlingschef på Lidingö stad.

Läs kundcase
Kundcase photo

Kontakta försäljningen

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Stefan Norr photo

Stefan Norr
telefon 010- 14 13 330

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.