Vad är QlikView?

Vad är QlikView?

QlikView är ett analysverktyg från företaget Qlik, där man sammanställer data från olika typer av källor och sedan omvandlar den informationen till interaktiv grafik, diagram och tabeller.

QlikView har tre huvudkomponenter:

QlikView Desktop -  Utvecklingsverktyg för att skapa:

1. Datamodell genom utläsning och transformering av data från källsystem

2. Grafiskt användargränssnitt med datavisualisering och kraftfulla analysmöjligheter

QlikView Server - Hjärnan i produkten som utför beräkningar och filtreringar åt användare. Hanterar kommunikationen mellan klienter och QlikView-applikationer.

QlikView Publisher - laddar data från olika datakällor och distribuerar QlikView-dokument till slutanvändaren.

Programvaran gör det möjligt för användaren att få inblickar och relationer i olika källor med QlikViews Associative Data Indexing Engine. Det här verktyget visar data som inte kan hittas med sökverktyg. QlikView erbjuder även guidad analys och samarbetsmöjligheter för att enkelt hitta och dela insikter som användare tidigare inte har haft möjligheten att upptäcka.

 
 
  • Guidad analys
  • Säkert
  • Centraliserade applikationer
  • Skräddarsydda applikationer
  • Global sökfunktion
  • Data integration
  • Avancerade rapporter

 

Vi kan Qlik

Är du osäker på om Qlikview är rätt för dig? Har du kanske redan Qlikview och undrar varför ni borde ha Qlik Sense?

Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning för att få ut det mesta av din BI-miljö!

Till erbjudandet