Smartare analyser för ekonomi-team

Få ett helheltsperspektiv över era finanser och effektivisera bokslutsprocessen med Qlik.

Smartare bokslutsprocesser och mer analyser

Med hjälp av Qlik kan ni gå ifrån statiska rapporter i Excel, som kräver stor mängd manuell handpåläggning vid månadsbokslutet, till ett system som möjliggör en mer dynamisk och omfattande analys av verksamheten - när som helst under månaden.

 

 

Enklare att påverka strategiska affärsbeslut

Få en fullständig och korrekt översikt på er verksamhet

 

Öka er egen kontroll, utan IT-expertis

Frigör er från de komplexa boksluten

[E-book] Nya möjligheter för ekonomiteam med en modern analyslösning

Finans är inte längre bara en affärsfunktion. Ekonomichefer har i uppdrag att driva verksamheten framåt med databaserade insikter. Controllers förväntas vara organisationens "analytiska kraftcenter" och de är nu under press för att avsätta de gamla rapporteringsprocesserna och hitta nya tillvägagångssätt - och nya möjligheter. 

Ladda ner E-bookFå ett helhetsperspektiv på verksamheten

Med Qlik Sense får ni en tydlig översikt på resultat oavsett om det är för ett eller flera bolag.

Genom att kombinera all data och skapa smarta visualiseringar får ni en tydlig översikt av er data och hur den den hänger ihop. Samtidigt som ni kan få samlad vy över hur det går för verksamheten, kan ni även gräva djupare ned i analysen för enskilda bolad, kosntadscenter, kunder - eller varför inte enskilda transaktioner.

 • Tydlig översikt på hela verksamheten
 • Förstå hur olika kostcenter och transaktioner hör ihop
 • Gräv djupare ner i data till specifika konton eller en viss tidsperiod
 • Enkelt att upptäcka fel eller avvikelser
 • Alla transaktioner uppdateras kontinuerligt för en realtidsanalys

 

Spara tid med automatiserad rapportering

Med automatiserad rapportering minskar ni handpåläggningen vid månadsboksluten och kan lägga mer tid på analys.

Med bättre visualiseringar kan ett ekonomiteam presentera datan på ett enkelt och mer effektivare sätt. Qlik integrerar uppdaterad data från flera olika system sömlöst och ger ekonomi-controllers friheten att utforska, analysera och snabba på rapporteringsprocessen.

 • Skapa resultaträkning på lägre nivåer som kontor eller specifika kunder
 • Skapa en logik för konsolidering 
 • Lägg mindre tid på att manuellt ta fram rapporter
 • Få mer tid för analyser och insikter i data
 • Enklare att förbereda månadsbokslut

 

En mer flexibel och smartare bokslutsprocess

Med all data kombinerad kan du enklare göra analyser och rapporter som är värdefulla för verksamheten.

I dagens företag behöver ekonomi-team kunna leverera mer än resultaträkning och rapporter, de behöver kunna förstå datan och svara på frågan “Varför?”. Många ekonomi och ERP-system är statiska och inte tillräckliga för att utforska olika ekonomiska scenarion som är viktiga för ett företags strategi.

 • Vi gör så att Qlik anpassas och levererar efter era behov
 • Controllers behöver inte längre hämta information från olika system för att bygga rapporter
 • Ekonomiteam behöver inte förlita sig på IT-personal för drift av system
 • Inga mer statiska, krångliga och manuella bokslutsprocesser

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss!

niclas_original.png

Niclas Wigh

Växel: 010-1411200
niclas.wigh@visma.com

 
"Qlik Sense gör så att vi inte missar viktig information som annars lätt kan hända. Vi får nya insikter om varför vissa saker beter sig på ett speciellt sätt, och det är väldigt viktigt för att upptäcka mönster och förutse förändringar."

- Erik Finné, CCO/CIO