Vad är beslutsstöd?

Vad är det och vad är fördelarna?

Vad är beslutsstöd?

Beslutsstöd (Business Intelligence), är ett samlingsbegrepp för användandet av data i beslutsprocesser. Detta gör man med hjälp av beslutsstödsystem och algoritmer som utvinner rätt data ur stora datamängder.

Varför behöver man det?

Idag har företag tillgång till en stor mängd data och volymerna ökar varje dag i takt med digitaliseringen av processer och arbetssätt. Oavsett om det är marknads-, ekonomi-, inköps-, sälj-, eller produktionsavdelningen så besitter de alla data som kan hjälpa dem med planering, viktiga beslut och svara på viktiga frågor. Att manuellt ta fram den specifika data som behövs för dessa processer är enormt tidskrävande. Ett beslutsstödsystem underlättar den processen genom att samla all data från olika källor och gör det enkelt att hitta rätt information."Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp som omfattar applikationerna, infrastrukturen, verktygen, och processerna som ger tillgång till analys av information som förbättrar och optimerar affärsbeslut."
- Gartner Group

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelarna med beslutsstöd

Beslutsstöd förbättrar inte bara förståelsen av data inom en organisation, utan gör den mer konkurrenskraftig i en värld där data har blivit en nödvändighet för att förstå trender och kundbehov.

Den senaste trenden inom BI är "self service", vilket ger användare kraftfulla möjligheter att på egen hand utan teknisk kunskap hitta samband som guidad analys inte erbjuder. Ett bra beslutsstödsystem bör täcka detta behov för att öka förståelsen och uppmuntra en datadriven kultur.

  • Snabbare och mer korrekta rapporter och analyser
  • Bättre affärsbeslut
  • Förbättrad datakvalité
  • Visualisering och grafik
  • Mer effektiva processer
  • Säkerhet

Vismas erbjudanden inom beslutsstöd