Verksamhetsstyrning

Hur fungerar samspelet mellan ägare, styrelse och företagets ledning?

Vad är verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är en beteckning för samspelet mellan ägaren, styrelsen och företagets ledning.

Företagsledningen består av den processen som inkluderar arbetet med att sätta mål, planera hur dessa ska uppnås, kontinuerlig rapportering av status, analys av situationen och utformning och implementering av korrigerande åtgärder.

Verksamhetsstyrning inkluderar därför både styrning, ledning och kontroll och genomförs genom årliga repetitiva processer för planering, implementering och uppföljning. Intern kontroll måste vara en integrerad del av verksamhetsstyrning .

Varför är en bra verksamhetsstyrning viktigt?

Information är en essentiell resurs för verksamheter och många företag strävar efter att tillhandahålla rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt så att de kan fatta rätt beslut.

När informationen kanaliseras korrekt förbättrar det inte bara förmågan att fatta beslut utan det blir också ett sätt att kommunicera och föra samman affärsstrategin. Detta görs genom att övervaka och analysera kritiska mätfaktorer och mål via instrumentpaneler, resultatkort och aviseringar. Du kan övervaka verksamhetens resultat, förstå affärsdrivarna, hantera verksamheten och i princip förbättra affärsresultaten.

Hur kan Visma bWise hjälpa?

Det finns ett flertal verktyg och processer som stödjer en bra och effektiv verksamhetsstyrning. En sak som Visma bWise har fokuserat på, utöver bra verktyg för analys och rapportering, budgetering och planering, är just bra verktyg för att hantera strategi, KPI och uppföljning av mål. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss!

niclas_original.png

Niclas Wigh

Växel: 010-1411200
niclas.wigh@visma.com