Master Data Management

Visma bWise erbjuder både verktyg och expertis för att hjälpa till med Master Data Management-projekt, från kartläggning och konsultation till implementering och utveckling.

Varför är master data management viktigt?

Betydelsen av datakvalitet och master data management förklaras enkelt: Man kan bara fatta rätt beslut baserat på data som är korrekt och uppdaterad. Samling av data, BI-rapporter och analys kan hjälpa till att upptäcka problem med datakvaliteten. Operativ verksamhet och beslutsfattande kommer drar också stor nytta av hög datakvalitet.

Målet med master data management är att samla in och dela data, till exempel kund-, leverantörs- eller produktinformation, över flera olika system. Förutom ett "master" ERP-system finns det många företag som också använder många andra system, t.ex. CRM- eller SCM-system, webbtjänster, eller som behöver slå samman system till följd av företagssammanslagningar.

I nutidens digitala värld har datakvalitet och master data management blivit en alltmer kritisk framgångsfaktor för att producera nya produkter och tjänster. Definierade roller och ansvar samt övervakning och optimering av datakvalitetssäkringsprocesser kan vara avgörande för framgång.


Varför Visma bWise?

Visma bWise har lång erfarenhet av att hjälpa företag med master data management och kvalitetssäkringsprocesser relaterade till initiativ för business intelligence. En business intelligence-lösning är endast lika bra som den data du lägger in i den, så vi hjälper ofta våra kunder att få till grunderna först. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

niclas_original.png

Niclas Wigh

Växel: 010-1411200
niclas.wigh@visma.com